Inloggen/registreren

Om deze content te lezen, moet u zich inloggen.

Log in of registeer nu via onderstaande knop en krijg toegang tot deze inhoud.

Digitale bedrijfscultuur met focus op procesverbetering

Umicore Precious Metals Refining gaat voor operationele uitmuntendheid

De markt verandert snel en vraagt een versnelling hoger te schakelen, maar de locatie waarop je werkt laat niet toe verder uit te breiden. Dat was het vraagstuk dat Umicore in Hoboken op zijn bord kreeg. De business unit Precious Metals Refining gaat de uitdaging aan door in te zetten op ‘operational excellence’, ofwel operationele uitmuntendheid. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor digitalisering en automatisering.

Umicore Precious Metals Refining is gespecialiseerd in ‘material solutions’: het produceert en recycleert allerlei metalen waar het concrete oplossingen mee maakt. Umicore hanteert daarbij een businessmodel dat op een gesloten lus is gebaseerd. Het levert niet alleen de oplossingen, maar neemt ze aan het einde van hun levenscyclus terug om er de gebruikte metalen uit te recycleren. Moederbedrijf Umicore is een Belgische onderneming, opgericht in 1887 in Hoboken. Vandaag is Umicore een internationale groep met ruim tienduizend medewerkers, verspreid over 14 onderzoekscentra en 48 productiesites. In 1995 stapte Umicore op het huidige model van productie en recyclage over. Sinds 2016 voerde het een verdere schaalvergroting door. De groep heeft momenteel een verwerkingscapaciteit van zowat 500.000 ton per jaar.

In de loop van de jaren is Umicore uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler in zijn branche. Het bedrijf runt wereldwijd de grootste en meest complexe operaties rond de recyclage van edele metalen. Het doet dat met ruim tweehonderd soorten ‘grondstoffen’ als startpunt, zoals batterijen, afgedankte elektronica, moederborden van pc’s of katalysatoren uit auto’s. Umicore is in staat uit al dat soort afgedankte producten zestien verschillende metalen te recycleren. Die metalen dienen vervolgens opnieuw als grondstof bij de productie van nieuwe batterijen, smartphones, toepassingen voor de automobielsector en nog veel meer.

Foto Filip Van Echelpoel links

Filip Van Echelpoel, VP Strategic Planning & Digitalization bij Umicore Precious Metals Refining: “Het doel is de kosten voor de recyclage van edele metalen tegen 2030 met tien procent te verminderen.”

Meer doen met minder

In de stijgende vraag naar edele metalen – onder meer in het kader van de elektrificatie van het wagenpark en de bijhorende productie van batterijen – ziet Umicore een belangrijke opportuniteit. Om haar marktpositie daarbij verder uit te bouwen, tekende de onderneming een ambitieus plan uit. Alleen is er op de site in Hoboken geen mogelijkheid om verder uit te breiden. Om in die context toch stappen vooruit te zetten, wil het bedrijf zijn processen aanpassen en optimaliseren. Het algemene idee bestaat erin zowel de output als de kosten van de fabriek te optimaliseren.

Anders gezegd: Umicore ontwikkelt een ‘mindset’ die operationele uitmuntendheid centraal stelt. Eerder had het bedrijf al initiatieven genomen rond automatisering en digitalisering, daartoe aangezet door de groeiende aandacht voor milieu, gezondheid en veiligheid. De eerste stappen waren op dat vlak al genomen, maar dat wilde het bedrijf omzetten in een grondigere, meer systematische aanpak. Het doel is alvast ambitieus: de totale kosten voor de recyclage van edele metalen tegen 2030 met tien procent verminderen. Dat resultaat wil Umicore voor een derde realiseren via automatisering en digitalisering, en voor twee derde door in te zetten op operationele uitmuntendheid.

Foto 2 shutterstock_1868197978

Umicore Precious Metals Refining recupereert edele metalen onder meer uit elektronica-afval.

De juiste mindset

De drie pijlers waarmee Umicore zijn doelstelling tegen 2030 wil bereiken – operationele uitmuntendheid, automatisering en digitalisering – steunen op hun beurt op procesverbetering en een digitale mindset. Of nog: de doelstellingen komen maar binnen handbereik wanneer de operatoren in de praktijk ook echt met de nieuwe, digitale tools aan de slag gaan. Dat lijkt uiteraard logisch, maar in de praktijk ligt zo’n ingrijpend veranderingstraject vaak veel minder voor de hand. De realiteit is namelijk dat de medewerkers van een organisatie het al druk genoeg hebben met hun bestaande takenpakket. Bovendien zijn mensen doorgaans niet tuk op verandering.

Een belangrijke voorwaarde om zo’n project te laten slagen, is het engagement van het management om er de nodige tijd en moeite in te investeren. Daarnaast was het nodig de beschikbare kennis en capaciteit rond digitalisering, automatisering en operationele uitmuntendheid te vergroten. Daar hangt een bereidheid tot investeren mee samen: in mensen en uitrusting, zowel fysiek als digitaal. Minstens even belangrijk is de bereidheid om tijd te investeren in het hele bedrijf, van het management tot op de vloer. In de praktijk blijkt tijd namelijk vaak de grote bottleneck. Zoals gezegd: mensen hebben het sowieso al druk. En een project als dit komt onvermijdelijk ‘in concurrentie’ met andere projecten die evenzeer om aandacht vragen.

Voorwaarden voor succes

Om zo veel mogelijk resultaatgericht te werken, stelde Umicore een lijst met belangrijke succesfactoren op. Het zijn de factoren die in de praktijk bepalen of een idee uiteindelijk tot een resultaat leidt, zoals een kostenbesparing.

  1. Focus op waarde: is een idee louter ‘nice to have’, zonder dat er een concrete waarde aan te koppelen valt, dan is het de tijd en moeite van de investering niet waard.
  2. Buy-in en ownership: iedereen moet mee zijn in het verhaal. Alle medewerkers moeten zich engageren en voldoende tijd vrijmaken. Alleen dan slaag je erin rond de juiste vraagstukken te werken en resultaat te behalen.
  3. De beschikbaarheid van data: zijn de juiste data niet beschikbaar, dan stopt het verhaal.
  4. Schaalbaarheid: start met een bescheiden ‘proof of concept’, maar hou het daar niet bij. Een succesvolle proof of concept is het startsein om verder op te schalen.
  5. Start de implementatie met een ‘minimum viable product’ (MVP): wacht niet tot je met alles klaar bent om de eigenlijke implementatie op te zetten. Begin de implementatie met een MVP. Mik op een doorlooptijd van minder dan zes maanden. Zo kun je vrij snel een concreet resultaat voorleggen, wat de focus op waarde, de buy-in en het ownership verder versterkt. Sleept de implementatie aan en blijven concrete resultaten uit, dan bestaat het risico dat buy-in en ownership na verloop van tijd verwateren.

Umicore betrok Delaware als partner bij het traject. Delaware bracht de bestaande situatie van de operaties van Precious Metals Refining in Hoboken in kaart. Het leverde een lijst met liefst 150 verbeterpunten op, doorheen de hele organisatie: bijvoorbeeld rond procesoptimalisering, de optimalisering van materialen en de relatie met partners, maar evengoed in human resources. Door elk potentieel verbeterpunt een score toe te kennen op het vlak van haalbaarheid, ownership en ROI ontstond er een prioriteitenlijst. Umicore koos daarbij eerst voor het laaghangend fruit: de projecten met de hoogste ROI en de hoogste score op het vlak van haalbaarheid. Na die eerste pilootfase volgt in de loop van 2023 en 2024 de uitvoering van de eerste cases.

Foto 3 shutterstock_2336797057

Umicore kan in Hoboken niet meer uitbreiden. Om stappen vooruit te zetten mikt het bedrijf op operationele uitmuntendheid.

Lagere kosten, betere werkomstandigheden

Na de doorlichting van Precious Metals Refinement in Hoboken, bracht Umicore het aantal potentiële projecten terug tot een werklijst met 35 concrete topics. Daarvan krijgen er vijftien prioriteit. Het gaat onder meer om de introductie van AGV’s, de automatisering van een verpakkingslijn en het inzetten van cobots. De waarde van dat soort trajecten situeert zich op diverse vlakken. In de eerste plaats brengen ze een kostenbesparing met zich mee. Tegelijk bieden ze meer ergonomie aan de medewerkers op de werkvloer, waar cobots of andere machines een alternatief bieden voor zwaar manueel werk.

Door in te zetten op automatisering wapent Umicore zich ook beter tegen de ‘war for talent’. Niet alleen omdat automatisering een oplossing biedt voor posities die het bedrijf door de krapte op de arbeidsmarkt niet ingevuld krijgt, maar evengoed omdat het bijdraagt aan een moderne, digitale werkomgeving – en zo de retentie van het bestaande medewerkersbestand ondersteunt. Voor de investering die Umicore moet doen om een project te realiseren, hanteert het bedrijf een ROI-ratio van één op vier. De typische terugverdientijd van een project bedraagt vier tot vijf jaar.

Van automatisch precisiewerk tot slim onderhoud

Een concreet voorbeeld van een project is het geautomatiseerd afvullen van zakken met zilvergranulaat. Het gaat om zakken van 25 kilogram die medewerkers van Umicore vandaag manueel vullen. Door het gewicht gaat het om een fysiek zware taak, die – gezien de waarde van het zilvergranulaat – ook heel precies moet gebeuren. Kortom, het is een tijdsintensieve opdracht met een slechte score op het vlak van ergonomie. Umicore wil dat proces vervangen door een oplossing die automatisch zakken vult en weegt. De verwachte voordelen liggen voor de hand. Een machine zal instaan voor de ‘heavy lifting’, terwijl een automatische weegschaal een dubbele controle uitvoert op het gewicht van iedere zak. Essentieel is uiteraard dat de oplossing de opdracht minstens even goed – en bij voorkeur beter, lees: sneller en met meer precisie – uitvoert dan een medewerker van vlees en bloed.

Een ander voorbeeld houdt verband met de digitalisering van taken, bijvoorbeeld om via de combinatie van sensordata en de analyse ervan met AI specifieke processen te optimaliseren. In de praktijk sturen de operatoren op de werkvloer een proces vaak aan met meetwaarden die ze op het moment zelf registreren, zoals temperatuur of druk. De expertise en ervaring van de operator wegen daarbij vaak door. Sensoren die de meetwaarden capteren en ter beschikking stellen, kunnen input bezorgen voor een meer proactieve benadering. AI kan aan de hand van de analyse van historische en actuele data accurate voorspellingen maken. Dat zou tot meer performantie in het proces moeten leiden. De genomen beslissingen – bijvoorbeeld om naar een volgende processtap over te gaan – steunen immers meer op data en zijn daardoor minder afhankelijk van de operator.

Nog een case die rechtstreeks tot een verbeterde bezetting van de beschikbare productiecapaciteit leidt, heeft te maken met de betere planning van onderhoud. Om de onderbreking van een proces in functie van onderhoud zo beperkt mogelijk te houden, zou Umicore naar een aanpak van ‘condition-based maintenance’ willen overstappen. Aan de basis van die aanpak ligt de continue en automatische monitoring van diverse parameters. Opnieuw is het dan veel minder de ervaring en expertise van de operator die bepalen wanneer onderhoud nodig is, maar wel de analyse van de meetwaarden. Het zorgt ervoor dat de installatie op het best passende moment het juiste onderhoud kan krijgen. Die aanpak laat toe de beschikbare capaciteit van de installatie te optimaliseren. Tegelijk is de verwachting dat de onderhoudskosten zullen dalen.

Naar een digitale bedrijfscultuur

Om de geschetste voorbeelden met succes in de praktijk te brengen heeft Umicore nog een zeker traject af te leggen. Het gaat om meer dan het gebruiken van een tablet of ‘smart glasses’. Er is bij de medewerkers in de eerste plaats een digitale mindset nodig. Het doel is hen te motiveren en zo een bedrijfscultuur te ontwikkelen die digitaal en ‘lean’ is. Umicore investeerde daarvoor in de aanwerving van twee ‘process improvement managers’. Daarnaast heeft Delaware gezorgd voor een opleiding rond lean management voor negen managers, naast vier maanden coaching rond een specifiek traject. In de loop van 2024 wil Umicore verdergaan met het bepalen van de prioritaire projecten en de verdere identificatie van opportuniteiten. Het doel is zo stap voor stap een cultuur te ontwikkelen die op procesverbetering is gericht.

Umicore is zich ervan bewust dat het voor een ingrijpende, diepgaande verandering staat. Het is een traject dat mee de toekomst van de site in Hoboken bepaalt, met name door kostenbewustzijn op het voorplan te zetten en de operaties letterlijk ‘future proof’ te maken.

Inloggen/registreren

Om deze content te lezen, moet u zich inloggen.

Log in of registeer nu via onderstaande knop en krijg toegang tot deze inhoud.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van alles wat reilt en zeilt binnen de supply chain wereld? Registreer dan nu GRATIS op de Value Chain nieuwsbrieven.

Registreer NU

Magazines

U wenst zich te abonneren op de Value Chain Management magazines (print en online) en wenst toegang tot alle gepubliceerde content op onze website? Abonneer NU!

Abonneer NU

Supply Chain Innovations

Hét jaarlijkse netwerkevent voor elke supply chain professional!

Lees meer
Cookies accepteren

Wij houden rekening met uw privacy

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.