Cloudplatform voor transparant inkoopproces

Tech2B slaat brug tussen inkopers en toeleveranciers in maakindustrie

Bedrijven uit de maakindustrie doen een beroep op een breed ecosysteem van leveranciers. De inkoper schakelt naast grote, vaste partners ook vaak kmo’s met een specifieke specialisatie in. Het vinden van die aangewezen partij vergt tijd en moeite. Door de grote diversiteit in het b2b-landschap valt het volledige leveranciersspectrum bovendien moeilijk in één helikopterkijk te vatten. Het platform Tech2B wil daar verandering in brengen door leveranciers en inkopers samen te brengen op één online platform.

De maakindustrie staat vandaag voor verschillende grote uitdagingen. De schaarste op de grondstoffenmarkt en de hoge prijzen zetten de supply chain onder druk. Tegelijk verwacht de klant een almaar grotere flexibiliteit, die vraagt om kortere doorlooptijden. Een uitgekiende inkoopstrategie met betrouwbare leveranciers en de nodige flexibiliteit blijken meer dan ooit cruciaal. Bovendien evolueert de relatie tussen de leverancier en de klant. Niet zelden bieden samenwerkingsverbanden binnen de supply chain een antwoord op de schaalvergroting op de wereldmarkt.  

Gespecialiseerde kmo’s moeilijker vindbaar

Om aan die verwachtingen te voldoen, is marktkennis essentieel. “Producenten in de maakindustrie hebben vaak nood aan zeer specifieke onderdelen of ontwerpen”, vertelt Sjors Hooijen, medeoprichter van Tech2B. “Die toepassingen vinden ze mogelijk enkel bij de kleinere gespecialiseerde kmo’s. Maar ook de dienstverlening van de meer courante leveranciers wil je regelmatig aftoetsen: vormen ze wel de aangewezen partner? Is de kwaliteit optimaal? Zit de prijszetting wel goed? Het ontbreekt de inkoper echter vaak aan transparantie om die oefeningen grondig uit te voeren.”
 
Het gevolg is dat veel bedrijven hun vaste leveranciers niet kunnen benchmarken.
Sjors Hooijen: “Voor componenten met een grotere variabiliteit kloppen ze dan weer aan bij die partijen die het best via de online kanalen vindbaar zijn. B2b-kmo’s spitsen zich immers vooral toe op waar ze goed in zijn: onderdelen maken of ontwerpen uittekenen. Op die manier lopen inkopers mogelijk leveranciers mis die een betere service en kwaliteit bieden, maar zichzelf minder goed promoten.”
 
Naast vindbaarheid loopt het ook vaak spaak op het vlak van communicatie. “Prijsaanvragen, offertes en statusopvolgingen verlopen vaak per post, via e-mail of telefoon”, weet Sjors Hooijen. “Iedereen werkt met zijn eigen systeem en dat zorgt voor extra werk. Die ongestructureerde en manuele input bevordert niet meteen een vlotte verkooptransactie en verhoogt de foutmarge.”

Spil tussen inkoper en leverancier

Het cloudplatform Tech2B wil het inkoopproces binnen de maakindustrie digitaal en transparant laten verlopen. Het platform verbindt leveranciers met inkopers en verenigt op die manier vraag- en aanbodzijde binnen de maakindustrie: van metaalbewerker tot machinebouwer, van productiebedrijf tot ingenieursbureau. Elk bedrijf beschikt over een bedrijfspagina waarop het zijn expertise kenbaar maakt. De inkoper definieert zijn opdracht of omschrijft de gewenste onderdelen op het platform. Analytische software stelt op basis van die omschrijving meteen enkele potentiële kandidaten voor. Leveranciers bezorgen daarop hun offerte of voorstel rechtstreeks via het platform.
 
S. Hooijen: “Tech2B biedt de inkoper de kans om de verschillende aanbiedingen naast elkaar te leggen, zonder daartoe zelf actief de markt te hoeven afspeuren. Het grote bereik van ons platform zorgt ervoor dat bedrijven in contact komen met ondernemingen die ze voorheen misschien weinig tot niet kenden. Kleinere bedrijven hoeven dus niet noodzakelijk nog zelf in hun digitale aanwezigheid te investeren, maar genieten via het platform de gewenste visibiliteit. ”
 
Komt het tot een akkoord tussen beide partijen, dan genereert Tech2B de factuur en verwerven beide partijen via het platform inzicht in de actuele status van de orders. De informatie is zowel in een desktopomgeving als via mobiele toestellen beschikbaar.

202234102443285_foto-1.jpg
Sjors Hooijen, medeoprichter van Tech2B: “De inkoper definieert zijn opdracht of omschrijft de gewenste onderdelen op het platform. Analytische software stelt op basis van die omschrijving meteen enkele potentiële kandidaten voor.”

Drie vierde toeleveranciers, een vierde inkopers

Vandaag vertegenwoordigen toeleveranciers drie kwart van de aangesloten bedrijven, naast een vierde inkopers. Een kleiner aandeel vormen facilitators, die met hun technologieën binnen het platform een brug slaan tussen de inkopers en leveranciers. Tot die categorie behoren onder meer de softwareleverancier van een prijscalculatietool. De integratie met Autodesk zorgt er dan weer voor dat de gebruikers zelf ontwerptekeningen in verschillende bestandsformaten kunnen plaatsen en bekijken. Een vierde partij binnen het platform zijn de sectorfederaties. “In een volgende fase beogen we een validatie via die groeperingen. Zij kunnen de op ons platform aanwezige bedrijven dan als erkend lid certificeren”, klinkt het.

Belang van multi-sided platformen

Paul Grefen, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven,  beschouwt Tech2B als een interessante casus van een zogenaamd multi-sided platform in een dynamische markt. Hij helpt de initiatiefnemers met het structureren van hun business model en de onderliggende waardeproposities. “We zien dat binnen dienstgerichte zakelijke markten vaak verschillende soorten partijen met hun eigen belangen actief zijn. Ik denk daarbij aan verkopers, kopers, branche- en certificatie-organisaties. Veel bestaande digitale platformen met een coördinatiefunctie zijn gericht op de belangen van slechts één of twee soorten van die partijen – de zogenaamde ‘single-sided’ of ‘two-sided platforms’. Daarmee worden de belangen van de overige partijen buitenspel gezet. Op die manier opereren die platformen dus buiten de reguliere verhoudingen binnen die markten. In b2c-markten werkt dat vaak goed. Consumenten hebben er vaak eenvoudige belangen: ze willen producten snel en goedkoop verkrijgen. In b2b-markten bestaan complexere verhoudingen, waarin zaken als vertrouwen en certificatie, bijvoorbeeld, een grote rol spelen. Die elementen worden door specifieke partijen in die markten ondersteund. Ik denk daarom dat platformen die dergelijke derde partijen ook expliciet ondersteunen – de zogenaamde ‘multi-sided platforms’ – in b2b-markten een belangrijke rol vervullen voor het opzetten van coherente, duurzame digitale samenwerking.

Uitbreiding richting België

Ruim twee jaar na de oprichting van het platform registreerden zich meer dan tienduizend maakbedrijven, waarvan meer dan duizend actieve leden. Sjors Hooijen schat het marktaandeel in Nederland op zes procent en wil dat de komende twee jaar uitbreiden naar 35 procent. De initiatiefnemers spreken internationale ambities uit, met België als een van de belangrijkste focuslanden. Onder meer VOM, de netwerkorganisaties van oppervlaktebehandelende bedrijven in België, sloot zich al bij Tech2B aan.
 
Tech2B sloeg eerder ook al zijn vleugels uit richting het Verenigd Koninkrijk, waar het samen met onder meer de Universiteit van Swansea een eerste project heeft uitgerold. Een investeringsronde en ondersteuning uit academisch hoek moet de ambities van Tech2B de wind in de zeilen geven.

202234104055214_foto-2.jpg
Elk maakbedrijf stelt zichzelf op een eigen pagina voor.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van alles wat reilt en zeilt binnen de supply chain wereld? Registreer dan nu GRATIS op de Value Chain nieuwsbrieven.

Registreer NU

Magazines

U wenst zich te abonneren op de Value Chain Management magazines (print en online) en wenst toegang tot alle gepubliceerde content op onze website? Abonneer NU!

Abonneer NU

Supply Chain Innovations

Hét jaarlijkse netwerkevent voor elke supply chain professional!

Lees meer
Cookies accepteren

Wij houden rekening met uw privacy

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.