Premium

Deze inhoud is enkel leesbaar voor ingelogde Value Chain abonnees.

Heeft u een abonnement op het Value Chain informatiepakket? Meldt u aan via onderstaande knop en lees het gewenste artikel of magazine online.

Bouwstenen voor een toekomstbestendig netwerk

Waarom flexibiliteit in warehousing en distributie zo belangrijk is voor omnichannellogistiek

Vraagpatronen trekken zich steeds minder aan van historische trends. Verstoringen in de supply chain zijn schering en inslag. COVID-19 heeft daar nog een flinke schep chaos bovenop gedaan. Hoewel de grootste golven intussen zijn gaan liggen, is een terugkeer naar het tijdperk van voor de pandemie weinig waarschijnlijk. Bedrijven kunnen dan ook maar beter de veranderingen omarmen door hun supply chain flexibeler en veerkrachtiger te maken. Zeker binnen omnichannelomgevingen zijn de uitdagingen voor distributie en warehousing niet min, zo blijkt ook uit een recente whitepaper.

In de whitepaper boog Reuters zich samen met Maersk over de huidige uitdagingen en mogelijke oplossingen. Ook Nestlé en Beiersdorf werkten eraan mee door hun inzichten rond de huidige evoluties te delen. De whitepaper leert ons hoe we supply chains beter kunnen managen in een risicovolle en tegelijk veeleisende omgeving. Tegelijk wordt ingezoomd op de warehousetechnologieën die kunnen helpen om de efficiëntie te verhogen. Verder krijgen we de belangrijkste bouwstenen mee om een robuust warehousingnetwerk op te zetten die de stormen in de nabije toekomst en op langere termijn kan doorstaan.

Supply chains zoeken nieuwe balans

De nieuwe wereld wordt gekenmerkt door een ongeziene volatiliteit, zowel aan de kant van de aanvoer van goederen als aan de kant van de vraag. COVID-19 heeft de problemen van de huidige ketens om hier goed mee om te gaan pijnlijk duidelijk gemaakt.

Daarbovenop komt dat COVID-19 e-commerce een extra boost heeft gegeven. Volgens onderzoeksbureau eMarketer is de wereldwijde e-commerceverkoop met maar liefst 25,7 procent gestegen. Verwacht wordt dat de markt zal blijven groeien. Weliswaar niet in dezelfde mate als tijdens de pandemie, maar groeicijfers van acht à vijftien procent zijn niet ondenkbaar. De strijd om zoveel mogelijk online kopers voor zich te winnen is dan ook enorm. We zien ook dat de huidige groei sterk verspreid is over de verschillende verkoopkanalen, wat de stress op supply chains nog vergroot. Omnichannellogistiek is natuurlijk niet nieuw, maar de snelheid van de transitie is wel indrukwekkend.

De vele verstoringen en schommelingen in de vraag zorgen ervoor dat magazijnruimte momenteel verkoopt als zoete broodjes. Velen willen extra plaats om bijkomende voorraad op te slaan en om digitale shoppers op hun wenken te bedienen. Zeker kwalitatieve gebouwen op goed gepositioneerde logistieke hubs zijn in trek. Verder zien we de vraag naar heel grote gebouwen stijgen. Zo betrof in Nederland 39 procent van de vraag gebouwen van 30.000 vierkante meter of meer. Voor meer dan 82 procent moest het gebouw groter zijn dan 10.000 vierkante meter. Een rem op die groei is wel de nijpende schaarste aan ruimte op de meest populaire locaties. Maar ook kleinere kwalitatieve gebouwen gaan vlot over de toonbank. Die dienen dan bijvoorbeeld als uitvalsbasis om vanuit de stadsrand klanten in het centrum snel te kunnen bedienen.

2021101294720815_foto-1-omnichannellogistiek-free-pixabay-to-buy-3692440-1920-1.jpg
Omnichannellogistiek is natuurlijk niet nieuw, maar de snelheid van de transitie is wel indrukwekkend. We zien ook dat de huidige groei sterk verspreid is over de verschillende verkoopkanalen, wat de stress op supply chains nog vergroot.

Pijnpunten blootleggen

Het mag duidelijk zijn: als dat nog niet is gebeurd, is het voor supply chain planners nu het moment om hun netwerken onder de loep te nemen. Daarbij komt het erop aan alle zwakke punten bloot te leggen die lege rekken of plotse hoge kosten met zich kunnen meebrengen. Als we er de laatste 24 maanden bijnemen, dan vormden volgende punten de belangrijkste bottlenecks:
- de productiecapaciteit;
- stabiliteit van leveranciers;
- beschikbare havens en havencongestie;
- stabiliteit van handelsvoorwaarden;
- de beschikbare capaciteit op scheepsroutes;
- beperkingen qua arbeidskrachten;
- de forecastaccuraatheid van de vraag;
- beschikbare productiefaciliteiten;
- de capaciteiten van logistieke partners.

Belangrijk bij het detecteren van die bottlenecks is dat de supply chain als één geheel worden beschouwd. Zo kan het in deze tijden interessant zijn om een product dichter bij huis te gaan sourcen, zelfs al is dat op zich duurder. Zo kun je immers transportkosten uitsparen en de risico’s van sourcing verder van huis wegnemen. Bovendien zul je zo een plotse stijging van de vraag beter kunnen opvangen. De vragen “Heb ik de juiste voorraad op de juiste plaats liggen om mijn klanten snel te kunnen bedienen?” en “Is mijn supply chain klaar om de groei goed op te vangen” worden in de huidige context steeds relevanter.

Zeker met de verschuiving in de verkoopkanalen zijn die vragen niet altijd makkelijk te beantwoorden. Hoewel het besef groeit dat een goed uitgekiende omnichannelstrategie belangrijk is, zien we dat er in de praktijk toch nog een groot verschil is tussen bedrijven. Zo hebben relatief weinig bedrijven hun fysieke winkels al goed geïntegreerd in een ‘top-to-bottom’ e-commercebenadering. Uit een onderzoek van ARC Advisory Group (zie figuur 1) blijkt bijvoorbeeld dat slechts dertig procent van de retailers online retours in de winkel kan afhandelen of voorraad tussen de winkels kan herbalanceren. Slechts 22 procent kan een order dat in een winkel wordt besteld vlot uit een andere winkel halen. Een order laten afhandelen in het warehouse als er in de winkel wordt besteld lukt voor de meesten (58%) vlotter.

Uit een andere studie blijkt bovendien dat 35 procent van de supply chain professionals het gevoel heeft dat hun omnichannelstrategie onvoldoende is afgestemd op de snelle veranderingen van het koopgedrag. Zo is 41 procent niet in staat winkels als fulfilmentcenters te gebruiken in belangrijke markten. Tegelijk tonen onderzoeken van Manhattan Associates en IHL Group aan dat bedrijven die in staat zijn retours optimaal te verwerken en in-store pick-ups en verschepingen uit andere winkels aan te bieden, wel degelijk hogere winstmarges optekenen. Er is nog werk aan de omnichannelwinkel dus.

Op naar een robuust netwerk

In de whitepaper worden ook enkele handvatten aangereikt om distributienetwerken beter af te stemmen op de nieuwe toekomst. De eerste stap bij de uitbouw van een effectief netwerk is analyseren welke voorraden je op welke punten nodig hebt om de noden te vervullen. Hou daarbij heel goed de eindklant en zijn noden in gedachten. Een goed inzicht in de vraag is immers de basis voor succes. Waar zit de grootste vraag? Waar wordt welke groei verwacht? Maar ook: hoe moeilijk is het om producten meer richting de klant te verplaatsen? En moet je dat zelf doen of kun je dat ook aan een logistiek dienstverlener overlaten? Verder moet je jezelf de vraag stellen of de levertijden reduceren ook een competitief voordeel oplevert (en dus de hogere kosten waard is).

Als we spreken over grote volumes, dan is de kans groter dat het verplaatsen van je voorraad winst zal opleveren. Is dat niet zo, dan is het misschien toch beter om op een hoger niveau te aggregeren en iets langere levertijden en hogere transportkosten voor lief te nemen. Je kunt uiteraard ook overwegen om voor verschillende productgroepen verschillende oplossingen te hanteren, als dat zinvol is. Probeer ook te voorspellen hoe je verwacht dat dingen over pakweg de komende vijf jaar zullen evolueren. Zo vermijd je dat je constructies opzet die na een half jaar voorbijgestreefd zijn.

Zo’n analyse geeft je alvast een goed beeld van hoe je netwerk in elkaar steekt en welke SKU’s best op welke plaatsen liggen. In een volgende fase komt de creatie van de structuur die zorgt voor een optimale snelheid en een zo laag mogelijke kwetsbaarheid. We zien dat daarbij steeds vaker een ‘hub-and-spoke’ benadering wordt gehanteerd. Daarbij komen ‘blockbusters’ dieper in de keten te liggen – dicht bij de klant – terwijl ‘long tail’ goederen vanuit een centrale positie worden geleverd. Als we Europa als voorbeeld nemen, dan zouden we bijvoorbeeld het centrale distributiecentrum in België kunnen plaatsen, terwijl er lokale hubs in pakweg Spanje, Italië, het VK en Polen worden geplaatst. In die hubs komt dan een beperkt aantal SKU’s te liggen, waarbij gefocust wordt op de directe vraag in de onmiddellijke omgeving. Het voorraadniveau kan daar beperkt blijven, aangezien die hubs vanuit het centrale distributiecentrum worden herbevoorraad. Om voor een vlotte herbevoorrading te zorgen, liggen die hubs dan ook best op maximum één of anderhalve dag rijden van het centrale DC. Zeker als een hub-and-spoke model wordt gecombineerd met crossdockoperaties, kan dat de levertijden opdrijven.

Door voorraad dichter bij de markt te leggen, verminder je ook het risico dat je goederen niet op tijd bij de klant raken door transportproblemen. Hoe dichter je bij de klant zit, hoe groter de kans dat je transportalternatieven hebt om je goederen ter plaatse te krijgen. Een netwerk van lokale leverpartners is aan te raden om de ‘last mile’ leveropties zo breed mogelijk te houden.

Een systeem met knooppunten in meerdere landen heeft ook het voordeel dat je goederen in extremis vanuit pakweg Italië of Frankrijk kunt laten leveren als die niet meer in Spanje beschikbaar zijn. Misschien duurt dat een dag langer, maar je houdt je klant wel tevreden.

Opmars van warehousetechnologieën

Willen we beter met de huidige volatiliteit omgaan, dan mogen we ook de kracht van automatisering niet onderschatten. De coronacrisis heeft er zelfs voor gezorgd dat warehouses momenteel dé plaats bij uitstek zijn geworden om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Dat de Britse online supermarktketen Ocado zich eerder als een technologisch bedrijf dan als een retailer wil profileren, spreekt boekdelen. Heel veel magazijnverantwoordelijken zijn momenteel naarstig op zoek naar systemen die hun activiteiten optimaal kunnen ondersteunen om hun faciliteiten zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken.

Dat automatisering het voorbije jaar een vlucht heeft genomen, heeft diverse redenen. Zo heeft de coronacrisis de kwetsbaarheid van menselijke krachten in de keten pijnlijk duidelijk gemaakt. Bovendien lopen steeds meer bedrijven tegen de krapte op de arbeidsmarkt aan. Zeker in arbeidsintensieve sectoren zoals e-commerce wordt het tekort aan arbeidskrachten een ernstig probleem. Daarbovenop komt dat vandaag een heel hoge flexibiliteit van medewerkers wordt gevraagd, bijvoorbeeld om piekperiodes op te vangen.

Dat automatische systemen tegenwoordig steeds meer flexibiliteit bieden, speelt dan ook in hun voordeel. Verder zien we de ROI van veel systemen steeds aantrekkelijker worden. Dat maakt dat bedrijven sneller de stap naar automatisering zetten. Ook steeds meer logistieke dienstverleners spelen daarop in, met ‘robotics-as-a-service’ bijvoorbeeld.

Door de toenemende automatisering wijzigt ook de structuur van magazijnen. Zo worden gebouwen steeds hoger. De gemiddelde hoogte van een magazijn bedraagt momenteel 13,5 meter, wat een stuk meer is dan vijf jaar geleden. We zien ook dat ontwikkelaars steeds meer gebouwen tot 21 meter hoog zetten. Dat automatisering toelaat om meer in de hoogte te werken en dus minder dure magazijnoppervlakte vraagt, is uiteraard een grote troef van automatisering.

Dat neemt niet weg dat er toch nog bedrijven zijn met drempelvrees. Een recente studie toont aan dat de belangrijkste reden om niet te automatiseren de hoge verwachte kosten zijn. Daarbij zien we de grootste terughoudendheid in de CPG-sector (Consumer Packaged Goods). Om die drempelvrees weg te werken, benadrukt de whitepaper dat je niet noodzakelijk meteen voor een volledig geautomatiseerd magazijn hoeft te kiezen. De grote waaier aan oplossingen vandaag maakt het perfect mogelijk om bepaalde delen van het magazijn te automatiseren en andere niet. Het komt er vooral op aan te kijken waar automatisering de grootste toegevoegde waarde biedt en de snelste ROI oplevert. Een goed inzicht krijgen in voor welke productcategorieën automatisering zin heeft en welke niet, is in dat kader cruciaal. Maar als je op de juiste plaatsen automatiseert, zal dat de ‘throughput’ per faciliteit en de arbeidsproductiviteit verhogen. Ook zul je meer kunnen doen per vierkante meter magazijn.

Verbonden systemen voor vloeiende logistieke operaties

We haalden al aan dat een strategische plaatsing van knooppunten en goed doordachte faciliteiten de kwetsbaarheid in omnichannelomgevingen flink kunnen verlagen. Nog beter is het als je informatiesystemen zo kunt combineren dat ze de visibiliteit over heel het netwerk verhogen.

Zo kunnen meer gesofisticeerde warehouse management systemen tegenwoordig worden gekoppeld met een demand forecasting systeem. Op die manier wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat producten nog in quarantaine zitten, maar binnen afzienbare tijd wel beschikbaar zullen zijn. Dat biedt een beter zicht op de pijplijn in je systeem, wat helpt om efficiënter te werken en de voorraadniveaus onder controle te houden. Als je zo’n combinatie inzet binnen een uitgekiend netwerk van moderne faciliteiten, waarbinnen je vlot met voorraden kunt schakelen, is dat een heel krachtig wapen. Zo kan een hogere transparantie de accuraatheid van levertijden verhogen, de klantentevredenheid verbeteren en het risico op stockbreuken verlagen.

Momenteel staan met name warehouse management systemen (WMS) en warehouse labour management systemen qua investeringen zeer hoog op de prioriteitenlijst bij operatoren van distributiecentra, zo blijkt uit een studie van ARC Advisory Group (zie figuur 2).

Verder maakt ook Robotic Process Automation (RPA) zijn opmars. RPA helpt om volledig automatisch of semi-automatisch beslissingen te nemen. Zo kan RPA supply chain planners vrijmaken om bijvoorbeeld forecasts te finetunen of uitzonderingen te behandelen die de voorraadniveaus in het gedrang brengen. Zo bestaan er systemen die automatisch voorraad herbestellen, orders routen en splitsen of data aan forecasts toevoegen.
 
Om optimale controle over je voorraad te krijgen, kan een ‘distributed order management systeem’ helpen. Als dan een order binnenkomt, zal het systeem bekijken waar het order het best kan worden verzameld. Vervolgens zal dat het order aan het juiste knooppunt toewijzen, met het oog op een optimale snelheid en zo laag mogelijke kosten. Voorraden worden hierbij continu up-to-date gehouden. Zo’n systeem helpt eveneens te vermijden dat je in working capital problemen komt.

Systemen kunnen op zich al voor een operationele efficiëntieverhoging zorgen, maar de grote uitdaging bestaat er nu in ze naadloos te laten samenwerken. Je mag dan wel exact weten waar een truck zich bevindt, als je die data niet vertaalt naar een tijdsslot voor ontvangst en het systeem niet aan je warehouseoperaties koppelt, kun je daar nooit het maximum uit halen. Het komt er dus op aan onze real-time visibiliteit te linken aan platformen die dat soort data goed kunnen managen. Achter de schermen zullen analytics, machine learning en real-time trackingsystemen die end-to-end visibiliteit ondersteunen. Die informatie kan dan worden gebruikt om zowel klanten als planners te informeren, zodat die laatsten meer reactietijd krijgen en uitzonderingen beter kunnen behandelen.  Alleen als je die zaken goed voor elkaar krijgt, kun je de zeer dynamische logistieke operaties van vandaag optimaal ondersteunen.
TC

Premium

Deze inhoud is enkel leesbaar voor ingelogde Value Chain abonnees.

Heeft u een abonnement op het Value Chain informatiepakket? Meldt u aan via onderstaande knop en lees het gewenste artikel of magazine online.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van alles wat reilt en zeilt binnen de supply chain wereld? Registreer dan nu GRATIS op de Value Chain nieuwsbrieven.

Registreer NU

Magazines

U wenst zich te abonneren op de Value Chain Management magazines (print en online) en wenst toegang tot alle gepubliceerde content op onze website? Abonneer NU!

Abonneer NU

Supply Chain Innovations

Hét jaarlijkse netwerkevent voor elke supply chain professional!

Lees meer
Cookies accepteren

Wij houden rekening met uw privacy

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.