Inloggen/registreren

Om deze content te lezen, moet u zich inloggen.

Log in of registeer nu via onderstaande knop en krijg toegang tot deze inhoud.

Stevige basis als succesfactor voor krachttoer tijdens de pandemie

Pfizer Puurs wint Belgische én Europese Industrial Excellence Award

Al meer dan zestig jaar lang verricht Pfizer Puurs baanbrekend werk. Toch kwam de site pas in 2020 wereldwijd in de spotlights te staan. De reden is genoegzaam bekend. In een zestal maanden tijd wist Pfizer samen met BioNTech een mRNA-vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen en op de markt te brengen. De combinatie van die indrukwekkende prestatie en de krachtige, onderliggende fundamenten leverde Pfizer Puurs niet enkel de Belgische, maar ook de Europese Industrial Excellence Award op.

Al sinds midden de jaren negentig buigt de Industrial Excellence Award (IEA) zich over de managementkwaliteit en het concurrentievermogen van de Europese industrie. De wedstrijd wordt georganiseerd door vijftien universiteiten en businessscholen in Europa. In 2021 nam België, vertegenwoordigd door Vlerick Business School, voor de eerste keer deel.

Eind 2023 mocht Pfizer Puurs al de Belgische IEA in ontvangst nemen. De winnaars van de Portugese, Zwitserse, Turkse en Belgische Industrial Excellence Award deden op 19 januari 2024 een gooi naar de Europese IEA. Uiteindelijk was het Luc Van Steenwinkel, managing director van Pfizer Manufacturing Belgium, die de award in ontvangst mocht nemen van Ann Vereecke, professor Operations Management aan Vlerick Business School. Zij verwijst naar de prijs als “een erkenning voor de nadruk die de organisatie legt op innovatie en operationele excellentie en tegelijk een bekroning voor de bijdrage tot de ontwikkeling van revolutionaire farmaceutische producten die levens kunnen veranderen”.

Bouwen aan het fundament


Het indrukwekkende traject, dat Luc Van Steenwinkel tijdens de prijsuitreiking toelichtte, startte in 1963. Toen bouwde Upjohn aan de Rijksweg in Puurs een fabriek voor farmaceutische producten. Stelselmatig breidden de activiteiten uit en Pharmacia vervoegde de gelederen. Rond de eeuwwisseling werd beslist zich toe te spitsen op injecteerbare, aseptische geneesmiddelen. Drie jaar later werd het bedrijf overgenomen door Pfizer, toen al een van ’s werelds grootste spelers in de farmaceutische sector. Naast de site in Puurs heeft Pfizer vandaag nog tien andere fabrieken in Europa.

Onder de vleugels van Pfizer is de hoogtechnologische site in Puurs blijven groeien. Vandaag produceert de site jaarlijks ruim 500 miljoen eenheden, waarbij een eenheid soms verschillende dosissen kan bevatten (bv. een flesje COVID-19-vaccin bevat standaard zes dosissen). De voorbije tien jaar is het volume van de site met liefst zestig procent gestegen, het COVID-19-vaccin niet meegerekend. Pfizer Puurs wordt niet enkel geprezen om zijn hoge kwaliteitsstandaarden en betrouwbare productie en verpakking, maar ook om de gedrevenheid waarmee de organisatie nieuwe producten ontwikkelt en op de markt brengt.

Luc Van Steenwinkel: “Pfizer heeft de ambitie tegen 2027 jaarlijks een miljard levens te veranderen. De onderliggende strategie omvat verschillende elementen. Om te beginnen vinden we vertrouwen primordiaal, zowel in onszelf als in onze partners. Verder zijn we ervan overtuigd dat de wetenschap en onze vaccins heel wat ziektes kunnen voorkomen. Jaarlijks investeren we dan ook heel veel in R&D, zodat we voluit voor innovatie kunnen gaan. Dan denken we niet enkel aan de keuze voor de mRNA-technologie bij de ontwikkeling van het coronavaccin, maar bijvoorbeeld ook aan de ADC-technologie (antilichaam-medicijn-conjugaat), die baanbrekend is in de oncologie. Daarnaast is ‘time is life’ heel belangrijk binnen onze strategie. Omdat we vaak levensreddende geneesmiddelen produceren, primeert voor ons niet enkel de kwaliteit van de producten, maar ook de snelheid. Tot slot zijn we ervan overtuigd dat bij de realisatie van dat alles een vlekkeloze uitvoering het verschil maakt.”

Belangrijk in alles wat Pfizer doet, is de ‘patient awareness’. “Daarom spreken we intern niet zo graag in termen van productievolume. Liever zeggen we dat dagelijks 1,5 miljoen van onze geneesmiddelen en vaccins worden toegediend aan patiënten”, gaat Luc Van Steenwinkel verder. “Medewerkers moeten goed beseffen dat ze medicijnen voor mensen maken, zelfs al is het maandagochtend of zaterdagnacht. Je mag ook niet vergeten dat we 24/7 produceren. Ons sitebreed kwaliteitsprogramma focust op die patiëntgerichte bedrijfscultuur en tegelijk op de creatie van robuuste processen en ‘continuous improvement’. Verder gaan we resoluut voor een ‘first time right’ cultuur. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze serviceniveaus erg hoog liggen. ”

Al vroeg in zijn bestaan profileerde Pfizer Puurs zich als toonaangevend bedrijf op het vlak van groene energie. Zo heeft het bedrijf al sinds 2011windturbines op de site.

L. Van Steenwinkel: “De doelstelling van Pfizer is tegen 2040 CO2-neutraal te zijn, maar op de site willen wij tegen 2030 al ‘carbon neutral’ zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld met Engie een ‘corporate power purchase agreement’ ondertekend. Dat maakt dat het ‘offshore’ windmolenpark C-Power liefst dertig procent van onze energie zal leveren. Verder willen we onze gasboilers – die we gebruiken om onze producten te steriliseren – stapsgewijs naar e-boilers converteren.”

Verder is Pfizer Puurs de voorbije jaren sterk gaan inzetten op digitale innovatie. Zo werden recent verschillende AI-projecten gelanceerd om de mogelijkheden te verkennen.
De innovatieve aanpak heeft er voor gezorgd dat Pfizer Puurs binnen de groep een ‘lead plant’ is geworden. “Zo zijn we intussen een ‘launch site’ voor nieuwe injecteerbare geneesmiddelen en vaccins”, zegt Luc Van Steenwinkel. “Dat betekent dat we al heel vroeg bij de ontwikkeling van nieuwe producten worden betrokken. Daardoor kunnen we het proces al vroeg beïnvloeden en het meteen zo kwalitatief en efficiënt mogelijk maken. We staan dan ook vaak zelf in voor de lancering en de commercialisering van de producten.”

FOTO 1 Pfizer

Luc Van Steenwinkel, managing director van Pfizer Manufacturing Belgium: “Vandaag zijn we een ‘launch site’ voor nieuwe injecteerbare geneesmiddelen en vaccins. Dat betekent dat we al heel vroeg bij de ontwikkeling van nieuwe producten worden betrokken. Daardoor kunnen we het proces al vroeg beïnvloeden en het meteen zo kwalitatief en efficiënt mogelijk maken.”

Het onmogelijke mogelijk maken


Die verwezenlijkingen en ambities hebben er ook voor gezorgd dat er in volle coronapandemie bij Pfizer Puurs werd aangeklopt.
L. Van Steenwinkel: “Half maart 2020, net nadat het land in lockdown ging, kreeg ik telefoon vanuit New York met de vraag of we interesse hadden om samen met BioNTech een mRNA-vaccin te maken. Het doel was tegen oktober van datzelfde jaar klaar te zijn. Uiteraard hebben we toen meteen volmondig “ja” gezegd, hoewel we op dat moment nog geen idee hadden hoe we een en ander precies zouden realiseren. Normaal gezien duurt het jaren om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Bovendien was het de eerste keer dat mRNA-technologie op grote schaal voor vaccins zou worden ingezet. Nog een pittig detail: die vaccins zouden bij min tachtig graden Celsius moeten worden opgeslagen. En net zoals voor andere bedrijven was het ook voor ons sowieso al een uitdaging om onze productie te garanderen met alle regels rond ‘social distancing’ en verplicht telewerk.”

Toch wist Pfizer Puurs zich in een mum van tijd te organiseren. “Vanuit een rudimentair proces in het lab van BioNTech zijn we geëvolueerd naar een industrieel proces. We bestelden materialen waarvan we geen idee hadden of we ze nodig zouden hebben, maar al snel waren we op dreef”, vertelt Luc Van Steenwinkel. “‘In-house’ kennis en ervaring in het wereldwijde Pfizer-netwerk hebben daarbij een sleutelrol gespeeld. In september 2020 produceerden we onze eerste engineering run in ‘cleanrooms’. Het resultaat beantwoordde perfect aan de specificaties, maar het was nog wachten op de productielicentie van de overheden. Intussen moesten we er ons van vergewissen dat we alle zaken die we nodig hadden voor productie op grote schaal ook zouden hebben
In november kregen Pfizer en BioNTech de feedback van de klinische studies bij 32.000 patiënten. Daaruit bleek dat het vaccin veilig en 95 procent effectief was. Daarna volgden de nodige goedkeuringen van de verschillende landen.
L. Van Steenwinkel: “Een van de succesfactoren daarbij was ons vermogen om vlug op te schalen. Zo konden we vlot inspelen op de steeds toenemende vraag. Om snel te kunnen schakelen hebben we van meet af aan voor een ‘multi-scenario-strategie’ gekozen. Zo waren er tijdens de klinische testen vier varianten van het vaccin in de running. Op zondagavond wisten we welke variant het zou worden, op maandagochtend hebben we de productie opgestart. Dat kon alleen omdat we de vier mogelijke scenario’s parallel en op dezelfde nauwgezette manier hebben voorbereid.”

En zo speelde Pfizer Puurs een sleutelrol bij de productie van het COVID-19-vaccin. In een recordtempo werd de productie voorbereid en opgevoerd tot enorme volumes, zonder in te boeten op de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. In een mum van tijd zorgde Pfizer Puurs zo mee voor een effectieve aanpak van de wereldwijde pandemie. Zo zijn er tijdens de pandemie maar liefst vier miljard dosissen geproduceerd.

Innovatie en leiderschap hand in hand


Volgens Luc Van Steenwinkel is de succesvolle uitrol van het vaccin te danken aan de aandacht voor innovatie en continue verbetering enerzijds en de focus op leiderschap en de mensen anderzijds. “Onszelf continu verbeteren zit in onze genen”, verklaart hij. “Onze mensen krijgen dan ook alle middelen om complexe uitdagingen aan te pakken en alle zeilen bij te zetten als dat nodig is. Tijdens de coronapandemie is die spirit uiteraard goed van pas gekomen.”

Dat maakt ook dat – hoewel de coronadruk intussen van de ketel is – Pfizer Puurs allerminst op zijn lauweren is gaan rusten.
L. Van Steenwinkel: “Nog voor de pandemie officieel als voorbij was verklaard, zijn we gaan nadenken over de volgende stappen. We hebben toen ons programma ‘Back to the Future’ gelanceerd. Door terug te keren naar onze basics, konden we de hectische periode van de pandemie intern met alle collega’s afronden. Die ‘closure’ was erg belangrijk. Tegelijk maakten we ruimte om nieuwe producten aan te trekken, die vandaag nog in klinische studies zitten. We waren dan ook heel blij toen Pfizer in december 2022 besloot over een periode van drie jaar 1,2 miljard euro in onze fabriek te investeren. Dat was meteen de grootste investering ooit voor onze site. Met dat bedrag zullen we de productiecapaciteit, de mogelijkheden voor koelopslag van medicatie en de verpakkingsprocessen uitbreiden. Zo kunnen we nieuwe producten en extra volume aantrekken. Op die manier zijn we meteen ook goed voorbereid mocht er vroeg of laat een nieuwe pandemie uitbreken.”

Ondertussen is het coronavaccin een seizoensgebonden product geworden, wat uiteraard de nodige operationele aanpassingen vroeg. “Als ‘het seizoen’ start, heeft dat natuurlijk een belangrijke impact op het werkvolume van onze medewerkers. Die curve hebben we trachten af te vlakken door enkele andere producten buiten dat seizoen te gaan maken’, aldus Luc Van Steenwinkel.

Een grote vloot speedboten


Een bijkomende uitdaging is dat niet alleen de volumes continu zijn gestegen, maar dat ook het personeelsbestand de afgelopen tien jaar zienderogen is gegroeid. “Dat aantal is maar liefst verdrievoudigd, wat maakt dat Pfizer Puurs intussen 4.500 medewerkers rijk is”, licht Luc Van Steenwinkel toe. “Heel veel mensen zijn er de voorbije drie jaar bijgekomen. Om hen vertrouwd te maken met onze kwaliteitscultuur, zetten we sterk in op ‘leadership development’, zodat onze ‘first line leaders’ volledig gealigneerd zijn met wat we als organisatie verwachten en die mindset aan hun medewerkers kunnen overdragen. Daarnaast zijn we nog meer in-house trainingen gaan organiseren, bijvoorbeeld voor medewerkers die wel de juiste attitude hebben voor een functie, maar nog niet over de nodige ervaring of kennis beschikken.”

Een andere succesfactor is dat Pfizer Puurs altijd tracht om verandering te omarmen. “Dat betekent dat we gaan voor een proactief management en ook ons multi-scenario-denken sluit daar perfect op aan”, vertelt Luc Van Steenwinkel. “Buitenstaanders zien ons misschien als een logge tanker, maar wij vergelijken ons liever met een grote vloot speedboten. Wij bestaan uit tientallen hechte, maar tegelijk zeer wendbare teams die snel van richting kunnen veranderen als dat nodig is.”

Verder staat ook samenwerken bij Pfizer Puurs centraal. “We proberen onszelf continu te verbeteren met inzichten vanuit het Pfizer-netwerk. Zo zijn alle teams geconnecteerd via één centraal productiesysteem. Ook de rapportages worden via die weg gedeeld. Verder stimuleert het systeem de onderlinge samenwerking. Zo kunnen teams via die weg hulp vragen aan anderen. Dat laat ons toe onszelf op een georganiseerde en gestructureerde manier continu te verbeteren. Daarnaast delen we onze kennis graag met andere sites in ons netwerk, maar we leren ook graag bij van andere bedrijven en industrieën.”

Tot slot is ‘securing the base’ een mantra bij Pfizer Puurs. “Bij alle nieuwe zaken die we oppakken, willen we zeker zijn dat onze reguliere volumes daardoor niet in het gedrang komen. Zelfs tijdens de zeer woelige coronaperiode hebben we nauwelijks aan het basisvolume geraakt. Enkel wanneer de veiligheidsvoorraden dat toelieten, werd de productie van bepaalde geneesmiddelen tijdelijk teruggeschroefd. Op die manier willen we voorkomen dat we de patiënt die zijn vertrouwde Pfizer-product in de apotheek gaat halen, moeten teleurstellen”, besluit Luc Van Steenwinkel
TC

Inloggen/registreren

Om deze content te lezen, moet u zich inloggen.

Log in of registeer nu via onderstaande knop en krijg toegang tot deze inhoud.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van alles wat reilt en zeilt binnen de supply chain wereld? Registreer dan nu GRATIS op de Value Chain nieuwsbrieven.

Registreer NU

Magazines

U wenst zich te abonneren op de Value Chain Management magazines (print en online) en wenst toegang tot alle gepubliceerde content op onze website? Abonneer NU!

Abonneer NU

Supply Chain Innovations

Hét jaarlijkse netwerkevent voor elke supply chain professional!

Lees meer
Cookies accepteren

Wij houden rekening met uw privacy

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.