Premium

Deze inhoud is enkel leesbaar voor ingelogde Value Chain abonnees.

Heeft u een abonnement op het Value Chain informatiepakket? Meldt u aan via onderstaande knop en lees het gewenste artikel of magazine online.

Performante tools, maar integratie blijft vaak uit

Experts nemen TMS onder de loep

Een transport management systeem (TMS) helpt bedrijven met de logistiek en verplaatsing van hun fysieke goederen. De TMS-pakketten die daartoe bijdragen, lopen sterk uiteen qua functionaliteit en omvang. Wat moet een TMS kunnen? Heeft iedereen er baat bij? Hoe ontwikkelt de markt zich en wat zijn de aandachtspunten? Het is slechts een greep uit de onderwerpen waarover verschillende experts zich bogen tijdens een rondetafelgesprek met Value Chain Management.

Aan onze tafel een boeiende mix van specialisten, gaande van de mondiale grootspelers, over leveranciersonafhankelijke consultants, tot aanbieders van deeloplossingen: Hilde Lenaerts (ValueXstream), Frank Soudan (SAP), Kris Van Ransbeek (Streamliner), Floris Ryon (Generix Group) en Eric Geerts (Descartes).

VCM: Softwareleveranciers halen tal van argumenten aan om een TMS te implementeren. Waarin schuilt de echte meerwaarde?

Frank Soudan, head of Digital Supply Chain – Industry 4.0 bij SAP: “Vroeger gold kostenbesparing als de essentiële beweegreden. Die motivatie is nog altijd van tel, want uiteindelijk beslist de CFO om er al dan niet in te investeren. Een snelle afhandeling en geoptimaliseerde lading leiden ook effectief tot lagere kosten, op voorwaarde dat je het systeem goed integreert. Vandaag komen er evenwel ook andere argumenten naar voren. De CFO zit ook al vanaf een veel vroegere fase in het beslissingsproces mee rond de tafel. De lijn met de supply chain manager is veel korter geworden.”

Hilde Lenaerts, end-to-end supply chain consultant bij ValueXstream: “Ik merk dat bedrijven almaar vaker een TMS aankopen om hun groei te faciliteren. Ze zien het onder meer als een middel om hun e-commerce optimaal in te richten.”

Floris Ryon, sales manager B2B Benelux bij Generix Group: “Het kostenluik is inderdaad maar één aspect. Ik beschouw ook zichtbaarheid als een belangrijke factor. Dat is geen doel op zich, maar resulteert in een hogere efficiëntie. Daarop sluit ook het voorraadbeheer aan. Door het TMS te integreren met het ordermanagementsysteem, ontstaat een transparante ordercyclus. Tot slot wint ook duurzaamheid aan belang.”

Kris Van Ransbeek, medeoprichter van Streamliner: “Zichtbaarheid en transparantie van interne processen zijn sterk gelinkt aan interne efficiëntie. Er gebeuren in het magazijn anno 2023 nog veel handelingen met Excellijstjes en eindeloze mailkettingen. Een TMS vervangt dat door een robuust en professioneler proces.”

Groepsfoto rondetafel TMS

Vijf specialisten bogen zich samen met ons over de markt van transport management systemen. Van links naar rechts: Frank Soudan (SAP), Hilde Lenaerts (ValueXstream), Kris Van Ransbeek (Streamliner), Eric Geerts (Descartes) en Floris Ryon (Generix)

VCM: Heeft iedere verlader baat bij een TMS?
Eric Geerts, director product management, TMS, Carrier Connectivity and Ports bij Descartes: “Het hangt van een aantal factoren af, zoals de complexiteit van de supply chain en de volumes. Veel hangt ook af van het expertiseniveau bij het bedrijf rond transport en logistiek. Wanneer de nodige basiskennis niet aanwezig is, zal een TMS weinig heil brengen.”

H. Lenaerts: “Het is belangrijk eerst de businessprocessen goed te begrijpen en na te gaan welke onderdelen je exact wil ondersteunen. Door dieper in de processen te duiken, ontdek je vaak dat niet het ontbreken van een tool inefficiëntie veroorzaakt, maar dat de aangewezen configuratie/parametrisatie of het nodige vertrouwen in de bestaande tools niet aanwezig is. Het volstaat in dat geval de processen opnieuw in te richten met de al aanwezige tools, eerder dan meteen een TMS aan te kopen.”

F. Ryon: “Soms komt het voor dat een transportverantwoordelijke hetzelfde TMS wil hebben als een collega in een andere onderneming, terwijl de bedrijfsactiviteiten heel verschillend zijn georganiseerd. Dat zal uiteraard niet werken. Je vraagt dus best niet meteen om een TMS, maar gaat eerst na welke noden je wil vervullen. Die oefening leert of een TMS al dan niet aangewezen is.”

E. Geerts: “Veel hangt ook af van de doelstelling. Performante TMS-oplossingen bieden de mogelijkheid de planning te optimaliseren, met de vervoerder te communiceren en zorgen o.a. voor tracking & tracing, de aanmaak van labels, vrachtafwikkeling, een link met facturering en zoveel meer. Mogelijk heeft een verlader slechts behoefte aan enkele deelaspecten. Heel wat TMS-oplossingen zijn modulair opgebouwd, zodat je als bedrijf kunt kiezen van welke functionaliteit je gebruik wil maken.”

K. Van Ransbeek: “Bij een eenvoudig ecosysteem is een TMS niet altijd noodzakelijk. Een TMS focust zich ook sterk op het outboundgegeven. Maar veel problemen situeren zich ook aan de inboundzijde, namelijk bij het transport dat jouw leveranciers verzorgen. Die inbound kun je al optimaliseren met een gemakkelijk te implementeren oplossing zoals Streamliner en daarbij snel significante besparingen verwezenlijken.”

F. Soudan: “TMS wordt vaak gelinkt aan grote bedrijven. Toch geldt niet de omvang als doorslaggevend element. Ook kleinere spelers met een bepaalde complexiteit halen voordeel uit een betere connectie met de wijde wereld. Wanneer een voorstudie een gunstige ROI aantoont, hoef je niet te twijfelen. Je bespaart niet alleen kosten, maar creëert ook robuuste processen.”

VCM: Wat moet een TMS voor jullie zeker kunnen?
F. Soudan: “De fundamentele component is ladingoptimalisering, die moet resulteren in cashflowoptimalisering. Een drietal jaar geleden traden ook duurzaamheidsdoelstellingen nadrukkelijk op het voorplan. Dat raakte door de coronacrisis wat ondergesneeuwd, maar geldt nu opnieuw als een belangrijk element. Een TMS helpt de impact van het transport op het milieu in kaart te brengen. Bedrijven kunnen eruit afleiden hoe ze hun transport kunnen optimaliseren, met het oog op CO2-reductie. Hoe beter je dat inricht, hoe minder vrachtwagens er de weg op gaan. Toch heb ik het gevoel dat verladers die mogelijkheid vandaag nog onvoldoende aanwenden.”

K. Van Ransbeek: “TMS kan bijdragen tot de ‘scope 3’-rapportering. Maar om de indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie, te meten, moeten er data worden gedeeld, zowel aan inbound- als aan outboundzijde.”

H. Lenaerts: “Voor internationaal transport kan dergelijke CO2-rapportering complex worden. Het volstaat dan niet zomaar data bij elkaar op te tellen. De rapportering moet een vertaling van het end-to-end transportproces zijn om te komen tot een businessspecifieke en correcte rapportering. Op dat vlak is er nog werk aan de winkel. Meestal heeft een afzonderlijk opererend TMS bij één bedrijf niet alle data beschikbaar en is er nood aan de integratie tussen verschillende systemen van verschillende bedrijven.”

K. Van Ransbeek: “De complexiteit schuilt niet meteen op technisch niveau, want praktisch valt dat nu al te organiseren. Het ontbreekt vaak aan een businessmodel en de bereidheid om data te delen, in combinatie met de nodige benchmarks. Hoewel de supply chain per definitie een samenspel is van vele spelers, zijn er weinig oplossingen op de markt die inspelen op het collaboratieve.”

E. Geerts: “De data zijn meestal, mede door het TMS, wel beschikbaar voor rapportering. De verlader kan er dus wel degelijk om vragen en de vervoerder of andere ketenpartner zelfs bepaalde normen opleggen.”

K. Van Ransbeek: “Al ligt dat niet altijd voor de hand. Wanneer je een jarenlange relatie met de vervoerder hebt opgebouwd, stap je niet zomaar over naar een partner met een iets lagere ecologische voetafdruk.”

VCM: Hoe belangrijk is het gegeven realtime visibiliteit bij een TMS?
E. Geerts: “Realtime opvolging blijft een hot topic. Toch zien we op dat vlak een verschuiving. Verschillende partijen focusten zich enkele jaren geleden nagenoeg enkel op die realtime weergave van de transportbewegingen. Nu gaat het terecht meer om de valorisatie van die data: welke acties onderneem je ermee? Leiden die tot een herplanning en een integratie met het klantenplatform? Integratie van die data met een TMS is belangrijk om de nodige toegevoegde waarde te creëren.”

F. Ryon: “Met realtime weergaves op zich kom je er niet. Wat je ermee doet, bepaalt het succes ervan.”

K. Van Ransbeek: “Dat geldt ook voor het TMS in het algemeen. De verworven inzichten moet je verder in de organisatie aanwenden. Het is interessant om te weten dat een truck zijn lading op een bepaald moment aanlevert. Maar dan moet je er ook voor zorgen dat het magazijn daarop anticipeert. Al te vaak wacht een aangekomen truck urenlang op een vrije laadkade of op beschikbare magazijnmedewerkers om te lossen. De end-to-end architectuur moet op punt staan.”

VCM: TMS-leveranciers spreken wel eens over de digitale of zelfs autonome supply chain. Hoe realistisch is dat?
F. Soudan: “Dat staat nog bijlange niet voor de deur. De logistieke keten is veelal geconnecteerd en geoptimaliseerd met het kostenaspect als drijfveer. Het gevolg is dat die niet bestand is tegen externe ruis. Wanneer de Evergiven het Suezkanaal blokkeert, staat de transportwereld plots stil. Congesties in de haven zorgen eveneens voor grote ongemakken. Dat lijkt me softwarematig moeilijk te voorkomen en al even uitdagend om er zonder manuele inbreng efficiënt op te reageren.”

F. Ryon: “De oplossingen uit de markt bieden zeker een waardevolle bijdrage, maar er zullen altijd mensen nodig zijn.”

VCM: Waarin verschillen TMS-pakketten van verschillende leveranciers van elkaar?
E. Geerts: “Veel hangt af van wie de klant is en waar hij zich binnen de supply chain bevindt. Er bestaan TMS-oplossingen specifiek voor verladers die hun transport bij vervoerders en 3PL’s aankopen. Andere toepassingen richten zich meer tot verladers die over eigen trucks beschikken. Dan praten we misschien eerder over routeplanningssystemen dan over TMS. Een combinatie van beide is ook een mogelijkheid. Daarnaast bestaan er tools op maat van de vervoerder of voor de expediteur. Bovendien spelen ook de omvang van de onderneming en de transportmodi een rol. Je kunt alle aanbieders dus niet zomaar met elkaar vergelijken.”

F. Soudan: “Richting de verlader ligt de functionaliteit van de verschillende grote spelers bij mekaar in de buurt. De grote onderscheidende factor situeert zich bij de integratie van het TMS met de andere systemen zoals ERP en WMS.”

VCM: Op welke vlakken is TMS-software de voorbije jaren het sterkst geëvolueerd?
F. Soudan: “De grootste vooruitgang situeert zich ongetwijfeld in het netwerkdenken. Het TMS is vandaag veel beter in het supply chain ecosysteem geïntegreerd.”

E. Geerts: “Het TMS is uitgegroeid tot een transportplatform met elektronische berichten en integraties via API’s en EDI richting andere software en partijen zoals vervoerders. Een groot netwerk van aangesloten vervoerders is een belangrijke troef voor een TMS om de nodige data te verzamelen en te delen. Er is een trend naar een toenemend gebruik van API’s, al lossen die ook niet alles op. Het gebruik van eigen systemen die partijen via zelfgemaakte API’s aan elkaar koppelen staat soms standaardisatie in de weg.”

K. Van Ransbeek: “Het platform- en netwerkdenken is een algemene tendens. Via ons platform verenigen we bijvoorbeeld klanten, leveranciers, transporteurs en winkels op een vloeiende manier. Dat soort oplossingen zijn al standaard aanwezig in andere industrieën, denk maar aan Slack binnen de IT, maar zijn toch nog te weinig aanwezig in de supply chain.”

H. Lenaerts: “Toch vind ik dat de gebruikers nog niet het maximale uit hun TMS halen, onder meer om de beladingsgraad te maximaliseren. Netwerkdenken resulteert nog onvoldoende in het delen van data om er samen voordeel uit te halen, zoals op het vlak van kostenoptimalisering en duurzaamheid.”

VCM: Welke opportuniteiten blijven vandaag vooralsnog onderbenut?
F. Soudan: “Een van onze klanten wendt AI en ML aan voor zijn demand planning, die hij dan verder integreert met het TMS. De data uit de vraagvoorspelling vertellen je dus meteen automatisch welke transportbewegingen je moet voorzien. Dat zie ik als een grote gamechanger.”

H. Lenaerts: “Ik was eerder aan de slag bij Amazon en kon er vaststellen hoe de hele keten er naadloos geïntegreerd is: van outbound, over WMS, tot inbound. Wanneer je als consument een bestelling plaatst, houdt de software meteen rekening met wat zich aan de inboundzijde bevindt. Hoewel je dat uiteraard eenvoudiger ontwikkelt bij een speler als Amazon, geloof ik er sterk in dat er op het vlak van integratie nog veel mogelijkheden liggen. Verder zal het duurzaamheidselement vanuit wetgevend oogpunt nog aan belang winnen. We moeten ook rekening houden met de toekomstige EU-wetgeving die de herkomst van elk product tot op transportniveau wil reconstrueren. Daarbij kunnen geïntegreerde tools zoals een TMS het verschil maken.”

F. Ryon: “Je mag dan nog over het perfecte TMS beschikken, als je jouw organisatie er niet op afstemt, zul je er nooit de beoogde voordelen mee behalen. Daarbij spelen wij als leveranciers en consultants ook een cruciale rol. Onze taak bestaat er niet enkel in advies te verstrekken bij de aankoop en de implementatie van een TMS, we zorgen er ook voor dat de klant er maximale waarde mee kan genereren.”

K. Van Ransbeek: “Ik zie nog veel efficiëntiemogelijkheden voor en na het transport. End-to-end staat het verhaal vaak nog niet op punt. Het platform- en netwerkdenken is in de supply chain nog te weinig aanwezig. De tools zijn beschikbaar, maar de bereidheid om data te delen hield verladers soms nog tegen. Gelukkig zien we daar nu verandering in komen.”

Premium

Deze inhoud is enkel leesbaar voor ingelogde Value Chain abonnees.

Heeft u een abonnement op het Value Chain informatiepakket? Meldt u aan via onderstaande knop en lees het gewenste artikel of magazine online.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van alles wat reilt en zeilt binnen de supply chain wereld? Registreer dan nu GRATIS op de Value Chain nieuwsbrieven.

Registreer NU

Magazines

U wenst zich te abonneren op de Value Chain Management magazines (print en online) en wenst toegang tot alle gepubliceerde content op onze website? Abonneer NU!

Abonneer NU

Supply Chain Innovations

Hét jaarlijkse netwerkevent voor elke supply chain professional!

Lees meer
Cookies accepteren

Wij houden rekening met uw privacy

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.