Premium

Deze inhoud is enkel leesbaar voor ingelogde Value Chain abonnees.

Heeft u een abonnement op het Value Chain informatiepakket? Meldt u aan via onderstaande knop en lees het gewenste artikel of magazine online.

Impact van macrotrends op warehousing

Luc Van Ostaeyen (PwC) schetst uitdagingen en opportuniteiten

De huidige macrotrends in combinatie met de recente crisissen dwingen bedrijven ertoe hun supply chains te herbekijken. Onvermijdelijk heeft dat ook zijn weerslag op de magazijnen die daaraan gekoppeld zijn. Tijdens Supply Chain Innovations in Antwerpen gaf Luc Van Ostaeyen, managing director bij PwC, ons een verhelderend overzicht.

Om te beginnen schetst Luc Van Ostaeyen voor ons vier macro-economische trends die ook een impact hebben op onze supply chains.

In de eerste plaats kunnen we niet om de diversificatie van de wereldhandel heen. (Handels)oorlogen, klimaatveranderingen, geopolitieke spanningen en gesloten grenzen: dat alles zorgt voor stress in supply chains. Zo zijn tekorten aan grondstoffen, materialen en transportcontainers al enkele jaren schering en inslag. Die verschuivingen in de wereldhandel brengen hogere kosten en meer risico’s met zich mee.

Daarnaast zien we een duidelijke trend naar ‘designing for one’, gelinkt aan de opmars van e-commerce. Die trend naar steeds meer customisatie geldt niet alleen voor producten, maar zeker ook voor diensten.

Een derde duidelijke trend is de stijgende maturiteit van digitalisering, automatisering en robotisering. Die trend werd aangezwengeld door de coronapandemie, waar menselijke contacten zoveel mogelijk werden vermeden.

Ook de schaarste aan mensen werkt die digitaliseringsgolf in de hand.

Tot slot is ESG (Environmental, Social en Governance) niet langer een hol begrip. Steeds vaker komt ESG op de agenda van de C-suite te staan – de vierde trend dus.

Die vier macrotrends hebben zoals gezegd stuk voor stuk een impact op supply chains en de magazijnen die daarin verweven zitten. Om de consequenties van die trends op te vangen, moeten we focussen op vier punten: met name veerkracht, weerbaarheid, robotisering en automatisering, en ESG.

Focus 1: grotere veerkracht in een snel veranderende wereld

De wereldwijde verschuivingen en verstoringen vragen veerkrachtiger supply chains. In dat opzicht kan het interessant zijn over te schakelen naar meer lokale en regionale (en fiscaal gunstiger) productie, dichter bij de markt. Verder is het raadzaam je supply chain te diversifiëren, weg van kosten als belangrijkste focus en met meer aandacht voor service en betrouwbare leveringen. Zo kun je bij een volgende verstoring meer weerstand bieden.

shutterstock_1508581595

Met meer regionale en lokale distributienetwerken evolueren we weg van de centralisatie- en consolidatietrend die we tot enkele jaren geleden zagen. Zeker de coronaperiode heeft velen wakker geschud. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat die trend zich nog meer doorzet.

Op het vlak van warehousing vertaalt zich dat naar meer regionale en lokale distributienetwerken. Daarmee evolueren we weg van de centralisatie- en consolidatietrend die we tot enkele jaren geleden zagen. “Zeker de coronaperiode heeft velen wakker geschud. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat die trend zich nog meer doorzet”, vertelt Luc Van Ostaeyen.

Verder verwacht hij dat cityhubs en microfulfilment aan de rand van en in de stad terrein zullen winnen. “Amazon, bijvoorbeeld, heeft aangekondigd duizend extra distributiecentra te willen creëren in Europa. Dat zullen in de eerste plaats cityhubs zijn, van waaruit klanten in de stad snel kunnen worden beleverd met kleine, milieuvriendelijke voertuigen.”


Focus 2: hogere wendbaarheid als antwoord op ‘designing for one’

Met name de trend naar ‘designing for one’ triggert de wendbaarheid van ketens. Daar wordt vaak met gedifferentieerde businessmodellen op ingespeeld. Ook zinvol in dit kader is integratie over verschillende functies heen, met een ‘closed loop’ die teruggaat naar engineering en design. Dat laat toe sneller en efficiënter te beantwoorden aan de hoge eisen van klanten. Ook zaken als ‘on demand’ productie en 3D-printing spelen op die evolutie in.

In magazijnen creëert die trend nood aan ruimte voor ‘postponement’ activiteiten. Zo kunnen bedrijven vlot last minute wijzigingen doorvoeren. Bovendien hoeven die wijzigingen dan niet binnen de (duurdere) productieomgeving plaats te vinden.

Luc Van Ostaeyen: “Soms staat in de klantspecificaties bijvoorbeeld dat er pallets van 1,20 meter hoog worden verwacht, terwijl de productie standaardpallets van 1,80 meter hoog aflevert. Dan moeten er in het magazijn pallets worden afgetopt. Nog een typisch voorbeeld in de B2B-sfeer is het toevoegen van prijskaartjes aan kledingstukken. In e-commerce-omgevingen gaat men daar soms heel ver in. Zo haalt een Brits modebedrijf met Valentijn parfums uit de standaarddoos om ze in een geschenkverpakking te stoppen. Daar komt dan een gepersonaliseerde boodschap bij én er wordt een vleugje van datzelfde parfum in de box gespoten. En dan is er nog een bekend sportmerk waar je je naam op de schoenen kunt laten zetten. Ook dat vraagt heel wat extra werk. Maar ook in de farmaceutica raakt customisatie steeds meer ingeburgerd. Zo hebben we gewerkt met een bedrijf dat de juiste dosering van een medicijn pas in het magazijn in de verpakking stopt. Ik verwacht dat die complexiteit voor magazijnen in de toekomst nog zal groeien. Het zal er dan op aankomen die customisatie zo efficiënt mogelijk te organiseren.”

FOTO 1_Luc Van Ostaeyen b

Luc Van Ostaeyen, managing director bij PwC: “Het is raadzaam je supply chain te diversifiëren, weg van kosten als belangrijkste focus en met meer aandacht voor service en betrouwbare leveringen. Zo kun je bij een volgende verstoring meer weerstand bieden.”

Focus 3: Robotisering voor meer operationele efficiëntie

Intussen kunnen de snelle ontwikkelingen op het vlak van digitalisering, automatisering en robotisering de operationele efficiëntie binnen supply chains op een hoger niveau tillen. Op dat vlak ziet Luc Van Ostaeyen enkele toonaangevende ontwikkelingen:

- De opmars van omnichannelmagazijnen
Dit type magazijnen vraagt om een gedifferentieerde klantenservice. Maar die brengt – net zoals de customisatie van producten – extra complexiteit met zich mee. Zo vereisen omnichannelmagazijnen een zeer goed management. Automatisering kan helpen om goederen ook vanuit zo’n magazijn op een snelle, flexibele en kostenefficiënte manier te blijven leveren.

- De realisatie van geautomatiseerde magazijnen als gemeengoed
Omdat geautomatiseerde oplossingen steeds beter worden, vinden ze steeds meer ingang in de markt. Belangrijk is wel dat de oplossingen vlot aanpasbaar zijn (bruikbaar in verschillende omgevingen), schaalbaar (makkelijk uit te breiden en af te bouwen) en indien mogelijk transfereerbaar (uitwisselbaar tussen magazijnen). Verder moeten oplossingen de ergonomie van de medewerkers verbeteren en de beschikbare vierkante meters optimaal gebruiken.

Ook een belangrijke drijver voor automatisering is dat we evolueren naar een 24/7-economie, waarbij mensen ’s avonds goederen bestellen die ze de volgende dag in de bus verwachten. Het is handig dat automatisering er geen probleem mee heeft om ’s avonds laat en ’s nachts de operationele activiteiten te ondersteunen.

- Het gebruik van AI in warehousing
De opmars van AI in het warehouse plaveit de weg van een reactieve naar een meer proactieve operationele planning, waarbij machine learning deels de controle van het WMS kan overnemen.
L. Van Ostaeyen: “Ik geloof sterk in artificiële intelligentie als gerichte automatisering op kleine schaal. We merken dat zulke oplossingen goed specifieke problemen kunnen oplossen, op een flexibele en vrij makkelijk te integreren manier. Zo kan AI toegevoegde waarde leveren bij slotting, routeoptimalisering, labour management en de optimalisering van picktaken.”

- De opkomst van het geconnecteerde warehouse
Via het Internet of Things lukt het steeds beter om mensen, machines en producten met elkaar te verbinden. Dat leidt tot optimaal geïntegreerde warehouses, met een betere sturing van magazijnen, een grotere traceerbaarheid, een vlottere trafiek en meer veiligheid in het magazijn.

Van systemische tot end-to-end automatisering

Hoewel de technologische ontwikkelingen meer mogelijkheden dan ooit bieden, mogen we ons volgens Luc Van Ostaeyen niet blindstaren op de compleet geautomatiseerde warehouses van deze wereld. Tussen een manueel en een end-to-end geautomatiseerd magazijn zitten er immers heel veel andere, waardevolle oplossingen. PwC maakt op dat vlak een onderscheid tussen vier verschillende stadia:

- Systemische automatisering
Dit is automatisering die betere beslissingen mogelijk maakt aan de hand van data en analytics. Het gaat hier bijvoorbeeld over warehouse management systemen (WMS) en automatische gegevensverzameling. Veel bedrijven hebben deze stap al gezet.

- Functionele automatisering
Dit type automatisering verbetert de magazijnefficiëntie door automatisering aan het bestaande proces toe te voegen, met een minimum aan herconfiguratie. Voorbeelden hiervan zijn conveyorsystemen, AGV’s (automated guided vehicles) en AMR’s (autonomous mobile robots). Wat het transport van goederen binnen in het magazijn betreft, verwachten we dat dit type automatisering zich steeds meer zal doorzetten.

- Gemechaniseerde automatisering
Dit soort mechanisering vangt een subset van activiteiten in het magazijn op om de ruimte beter te gaan benutten, de accuraatheid te verbeteren en/of de throughput te verhogen. Typische voorbeelden zijn AS/RS-systemen, palletiseermachines, automatische labelers, enzovoort.

- End-to-end automatisering
Ze zijn nog zeldzaam: de warehouses die hun volledige proces hebben geautomatiseerd, van de goederenontvangst tot de verzending. Die magazijnen doen onder meer een beroep op complexe algoritmes voor sequencing, routing en laden. Ze combineren gemechaniseerde en functionele automatisering, aangevuld met intelligente systemen. Het spreekt voor zich dat hoe meer er wordt geautomatiseerd en gemechaniseerd, hoe meer nood er is aan een degelijk WMS om alle systemen met elkaar te laten praten (zie tweedee deel van artikel).

shutterstock_642028066

Hoewel de technologische ontwikkelingen meer mogelijkheden dan ooit bieden, mogen we ons niet blindstaren op de compleet geautomatiseerde warehouses van deze wereld. Tussen een manueel en een end-to-end geautomatiseerd magazijn zitten er immers heel veel andere, waardevolle oplossingen.

Praktische overwegingen bij automatisering in een volatiele wereld

Verder benadrukt Luc Van Ostaeyen het belang van een aantal randvoorwaarden als je wilt gaan automatiseren: “Door de verstoringen in de markt zijn de prijzen van staal heel hoog geworden. Sommige grondstoffen zijn momenteel ook erg schaars. In combinatie met de hoge vraag naar automatisering, kan dat zorgen voor lange leadtimes om bijvoorbeeld omvangrijke shuttlesystemen gerealiseerd te krijgen.”

Daarnaast is een degelijk WMS noodzakelijk voordat je aan een automatiseringsproject begint. “Je moet ervoor zorgen dat je technologieën goed met elkaar kunnen worden geconnecteerd”, klinkt het. “Ook het belang van een goed werkend wifinetwerk mag je niet onderschatten, want voor een operator is het erg frustrerend als hij tien seconden op een transactie moet wachten. Een mogelijk alternatief is een privaat netwerk op de site te installeren, om zo snelle transacties te garanderen.”

Luc Van Ostaeyen geeft toe dat het best uitdagend kan zijn om automatisering in een bestaand warehouse te organiseren. “Denken we maar aan de kwaliteit van de vloer, die moet voldoen aan de kwalificaties voor robots en machines. Bovendien kunnen bestaande obstakels in het warehouse (zoals kolommen) lastposten zijn voor automatische voertuigen”, illustreert hij. “Op productniveau is de kwaliteit van de ontvangen verpakkingen vaak niet voldoende om ze in automatische systemen te stoppen. Dan moet je bekijken hoe je dat probleem zelf of samen met je leveranciers kunt oplossen.”

Verder hamert hij erop dat bedrijven hun masterdata geregeld moeten krijgen. Dat is primordiaal, maar een uitdaging waar nog steeds veel ondernemingen mee worstelen. “Als je pakweg de dimensies van je producten niet goed in je systemen hebt staan, wordt het lastig om efficiënt te gaan automatiseren.”

Tot slot is het volgens Luc Van Ostaeyen belangrijker dan ooit om verder te kijken dan de muren van het warehouse: “Op het vlak van achter- en voorwaartse integratie met leveranciers en klanten is er zeker nog ruimte voor verbetering. Neem bijvoorbeeld de minimale orderhoeveelheden onder de loep, of de leverfrequentie, de leveringsleadtimes en dergelijke.”

Focus 4: ESG vraagt kwaliteit en vertrouwen

Steeds vaker moet ESG in supply chains worden verweven. Zo hebben heel wat supply chain leiders intussen doelstellingen gekregen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te doen dalen. “Ook klanten stellen steeds vaker vragen die daaraan gelinkt zijn. Zo willen ze bijvoorbeeld weten welke invloed een elektrische vloot zou hebben op hun netwerk en op hun manier van werken.”

Dichter bij de markt produceren en opslaan maakt ketens niet enkel veerkrachtiger, maar ook duurzamer. Verder wordt er vandaag steeds meer ingezet op energie-efficiëntie in magazijnen, bijvoorbeeld door een duurzamer magazijnontwerp, slimme energiemanagementsystemen en elektrische voertuigen on site. Ook het opvangen van regenwater, het vermijden van verpakkingen en het gebruik van herbruikbare verpakkingen wordt meer en meer gangbaar om de ecologische voetafdruk van magazijnen te verkleinen.

Om ervoor te zorgen dat geen enkele schakel in de keten steken laat vallen op het vlak van duurzaamheid, groeit ook het belang van end-to-end visibiliteit.

Nieuwe supply chains vragen nieuwe skills

Luc Van Ostaeyen rondt af met een vogelvlucht over de skills die in de nieuwe wereld steeds belangrijker zullen worden om logistieke operaties efficiënt te runnen. “Aangezien maandelijkse S&OP-processen in heel veel industrieën niet meer volstaan, moeten we inzetten op snellere planningscycli”, meent hij. “Realtime modeling van de supply chain helpt om alle veranderingen vlot te evalueren. Ook wordt het steeds belangrijker om te integreren met bijvoorbeeld financiële planning om de invloed van wijzigingen in de planning goed te kunnen inschatten. Met optimalisering en predictieve analyses kunnen we beslissingen op een geavanceerde manier ondersteunen. Simulaties en/of wat-als-analyses helpen om de impact van verschillende scenario’s in kaart te brengen. Ook moeten we leren omgaan met steeds meer databronnen, zoals sociale media, gegevens van klanten, enzovoort.”

Hoewel digitalisering en automatisering daarbij een steeds belangrijker rol zullen spelen, mogen we ook de simpele efficiëntieverbeteringen niet vergeten. “Bovenal is het belangrijk de basis eerst goed te krijgen, zodat je daarop verder kunt bouwen”, besluit Luc Van Ostaeyen. “Het balanceren van de workload, bijvoorbeeld, is een van de vrij eenvoudige ingrepen die meteen al voor een veel beter uitgangspunt kunnen zorgen.

***

Trends die het WMS-landschap beïnvloeden

De trends en nieuwe technologieën hebben ook een impact op de warehouse management systemen. Luc Van Ostaeyen zet die ontwikkelingen op een rij.

Cloudoplossingen
Hoewel ‘on premise’ warehouse management systemen nog steeds gangbaar zijn, is de opmars van cloudoplossingen onmiskenbaar. Die zijn flexibeler, meer schaalbaar en vaak ook sneller te implementeren. Bovendien hebben cloudoplossingen vlotter toegang tot realtime data en verminderen ze het risico om vast te slibben in datasilo’s. Ook meegenomen is dat SaaS-oplossingen goedkoper zijn om mee te starten en minder IT-onderhoud vereisen.

Omnichannellogistiek
Omnichannellogistiek legt een grote druk op opslag- en pickingactiviteiten. Zo’n omgeving vereist een realtime voorraadcontrole en visibiliteit over alle kanalen heen. In deze omgeving is het ook extra belangrijk om producten te kunnen traceren. Uiteraard is verder een accuraat en snel orderfulfilmentproces onontbeerlijk. Bovendien doen omnichannelomgevingen vaak een beroep op de voorraad van meerdere sites, die dus met elkaar moeten worden geconnecteerd. Dat alles stelt hoge eisen aan het WMS. Niet alleen de traditionele WMS-spelers spelen daarop in, we zien ook meer nichespelers op het toneel verschijnen die die specifieke markt aanspreken.

Automatisering en robotica
WCS (warehouse control systems) vertegenwoordigen een steeds belangrijkere rol in het magazijn, aangezien zij de toenemende automatisering moeten linken met het WMS. Die systemen worden ook steeds beter en makkelijker te koppelen.

Simulaties en big data
Een WMS verzamelt van nature grote hoeveelheden data. Door daar een extra laag analytics aan toe te voegen, kunnen die data worden gebruikt om de end-to-end-visibiliteit te verhogen en inzichten te genereren met het oog op een beter beslissingsproces. In dat opzicht kan AI en machine learning warehouse management systemen versterken.

Ook in opmars zijn de zogenaamde digitale tweelingen. Zij maken gebruik van simulatietechnieken om op de toekomstige noden te anticiperen. Dat doen ze door een virtuele replica van de fysieke magazijnoperaties te maken. Simulaties helpen om inefficiënties te identificeren en testscenario’s te creëren. Zo kan de implementatie van nieuwe configuraties en technieken worden geëvalueerd zonder de lopende operaties te verstoren.

Inzichten op basis van WMS-marktscan

Ook de meest recente EMEA WMS-marktscan van PwC biedt enkele verhelderende inzichten. “Zo blijkt dat de kloof tussen het aanbod van WMS- en WCS-aanbieders steeds kleiner wordt”, vertelt Luc Van Ostaeyen. “WCS-leveranciers schaven immers hun WMS-capaciteiten bij en vice versa. We voorspellen dan ook dat de benamingen WMS en WCS in de toekomst zullen vervagen en zullen evolueren naar een geïntegreerd WES-aanbod (Warehousing Execution Systems).”

Verder blijkt uit de scan dat ook het kwadrant MHE-integratoren (material handling equipment) evolueert. Als aanbieders van WCS evolueren ze steeds meer naar WMS-nichespelers en zelfs naar geïntegreerde SCM-oplossingen.

Daarnaast zien we WMS-aanbieders in de categorie van de supply chain management suites zwaar investeren in de uitbreiding van hun digitale mogelijkheden. Zo voegen ze o.a. digitale tweelingen aan hun aanbod toe. Zij hebben vaak ook de financiële mogelijkheden om dat te doen. WMS-nichespelers zijn op dat vlak minder actief.

Tot slot blijkt uit de scan dat elke WMS-leverancier op bepaalde industrieën focust en zijn aanbod ook daarop afstemt. Bij de keuze van een WMS is het dan ook belangrijk de roots van een WMS-pakket mee in beschouwing te nemen.

Premium

Deze inhoud is enkel leesbaar voor ingelogde Value Chain abonnees.

Heeft u een abonnement op het Value Chain informatiepakket? Meldt u aan via onderstaande knop en lees het gewenste artikel of magazine online.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van alles wat reilt en zeilt binnen de supply chain wereld? Registreer dan nu GRATIS op de Value Chain nieuwsbrieven.

Registreer NU

Magazines

U wenst zich te abonneren op de Value Chain Management magazines (print en online) en wenst toegang tot alle gepubliceerde content op onze website? Abonneer NU!

Abonneer NU

Supply Chain Innovations

Hét jaarlijkse netwerkevent voor elke supply chain professional!

Lees meer
Cookies accepteren

Wij houden rekening met uw privacy

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.