Hoe kan je maatschappelijk verantwoord ondernemen in de logistiek integreren?

Vandaag de dag zijn energieverbruik en welzijn op het werk belangrijke aandachtspunten voor de meeste bedrijven. Door de energiecrisis en de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (mens + planeet), neemt de belangstelling voor de invoering van een concreet en duurzaam MVO-beleid binnen bedrijven toe.

Hoewel alle afdelingen hiermee te maken hebben, lijkt de logistiek en het transport een bovengemiddelde rol te kunnen vervullen.

De supply chain met al haar diverse dagelijkse activiteiten is niet alleen een grote energieverbruiker, maar heeft ook veel grondstoffen nodig. Van productie tot transport en opslag, die bij een koel- of vriesmagazijn extreem energie-intensief kunnen zijn, tot het dagelijkse functioneren van een magazijn, inclusief verlichting, ventilatie en verwarming. Er is simpelweg veel ruimte voor verbetering van de ecologische voetafdruk.

Naast de impact op het milieu moet de logistiek ook rekening houden met het welzijn van de medewerkers, met name als het gaat om de fysieke belasting. Denk aan de af te leggen afstanden, de vele repetitieve bewegingen of een koude en lawaaierige werkomgeving. Bij verwaarlozing van deze zaken leidt dat tot ziekteverzuim en vervangingskosten. Met een gestructureerd MVO-beleid voor de logistiek pak je tal van actuele vraagstukken aan.

Welke zijn de uitdagingen die moeten worden aangepakt en hoe anticipeer je op toekomstige ontwikkelingen? Welke oplossingen zijn er om de belasting te verminderen en kan duurzaamheid worden geïntegreerd in de logistiek? Waar moet je beginnen?

Wat is MVO en wat is de relatie tot de logistiek?

Internationaal staat MVO bekend als CSR; oftewel Corporate Social Responsibility. De Europese Commissie beschrijft CSR als een concept waarbij bedrijven uit eigen beweging sociale en milieuoverwegingen integreren in hun bedrijfsvoering en verantwoordelijkheid nemen voor hun invloed op maatschappij en omgeving.

Dit beleid beschrijft de rol van een bedrijf die het speelt bij het behalen van milieu, sociale en economische doelstellingen van de samenleving als geheel. Ongeacht bedrijfsgrootte, sector of strategie! MVO is voor alle bedrijven die een positieve impact willen hebben op duurzame ontwikkelingen en die een ecologische en sociale dimensie willen toevoegen aan de waarden van hun organisatie. De internationale norm ISO 26000 geeft handvatten voor de uitvoering van MVO beleid en richt zich op 7 principes:
 

 1. Bestuur (transparantie)
 2. Respect voor mensenrechten
 3. Arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden
 4. Respect voor het milieu
 5. Eerlijke bedrijfspraktijken
 6. Klant/consument gerelateerde kwesties
 7. De gemeenschap en lokale ontwikkeling

Het raamwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zoals gedefinieerd door de norm ISO 26000, kan ook specifiek worden toegesneden op de logistiek. In dit geval zal het vooral gaan om verbeteringen in de fysieke goederenstromen, transport, opslag, warehousing, handling en verpakken.

We zien dat zaken met betrekking tot MVO beleid vaak niet langer vrijblijvend zijn. Bovendien hebben veel grote organisaties een MVO-afdeling. De eisen en verwachtingen stapelen zich op, vooral nu investeerders, klanten, leveranciers, werknemers en overheden bedrijven in toenemende mate vragen om transparantie en daden.

CRS: Enkele bruikbare tools

Er zijn meerdere tools die u kunt gebruiken om uw positie te beoordelen en te bepalen hoe u een MVO-beleid kunt opzetten. Ook helpen ze bij het identificeren van verbeterpunten.
 • Bepaal de ecologische voetafdruk: verplicht voor bepaalde bedrijven. Het doel is om de hoeveelheid GHG (broeikasgas) te meten die direct of indirect wordt geproduceerd door de gehele organisatie. Als u weet wat de ecologische voetafdruk is, dan kan er actie worden ondernomen en reductiedoelstellingen worden bepaald. Met de vele kosteloze, online toepassingen kunt u zelf een berekening uitvoeren en uw impact meten.
 • GRI-indicatoren (Global Reporting Initiative) zijn ook nuttig als onderdeel van een zelfevaluatie. Ze maken het mogelijk om de voortgang van het programma voor duurzame ontwikkeling te meten. Het is de moeite waard om ze op te nemen in een MVO-rapport, omdat ze een bewijs leveren van investeringen in eco-verantwoorde initiatieven.
 • De eerder genoemde ISO 26000-norm helpt en ondersteunt organisaties bij hun MVO-initiatieven door benchmarks en roadmaps aan te bieden.
 • ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) meten de integratie van duurzame ontwikkeling en lange-termijn zaken in de strategieën van bedrijven en overheden.

Wat zijn de voordelen?

Door een MVO beleid te implementeren, kunt u het imago van het bedrijf en de prestaties aanzienlijk verbeteren. Deze verbeteringen uiten zich in verschillende zaken:

 • Extern: praten/schrijven over uw initiatieven kan u helpen klanten te behouden, leveranciers gerust te stellen, evenals uw partners die willen werken met verantwoorde partijen.
 • HR: echte inspanningen om het MVO-beleid te versterken stellen u in staat om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor sollicitanten en om de loyaliteit van bestaande werknemers te verhogen (trots, verbondenheid, voldoening).
 • Kosten: Het in de hand houden van het energieverbruik is niet alleen goed voor de planeet, maar bespaart ook in de kosten.
 • Intern: het werkcomfort en de veiligheid van de medewerkers staan centraal! Betere arbeidsomstandigheden levert grote voordelen op, zoals minder ongevallen, een lager ziekteverzuim en meer productiviteit.

Wat zijn de concrete maatregelen die u kunt nemen om de sociale en milieu-impact van uw logistiek te verbeteren?

1/ Actie op het gebied van gebouwen en apparatuur

Magazijnen zijn vaak grote ruimtes, met hoge kosten als het gaat om verlichten, verwarmen, koelen en ventileren. Ze worden geconfronteerd met stijgende energieprijzen en de noodzaak om het energieverbruik te rationaliseren. Belangrijk is om het magazijn tot een meer CO2-neutrale werkomgeving te maken.

Vandaag zijn vele oplossingen beschikbaar voor een effectievere isolatie, de opvang en hergebruik van regenwater en energieproductie (fotovoltaïsche energie, wind of geothermie). Sommige bedrijven willen zelfs in grote mate zelfvoorzienend zijn. Hoewel deze acties aanzienlijke besparingen kunnen opleveren, moeten ze ook gepaard gaan met een oprechte zelfreflectie over de structuur en het ontwerp van het magazijn.

De automatisering van opslag- en orderverzamelprocessen biedt daarbij vele voordelen. In de eerste plaats maken ze een hoge output op een gering oppervlak mogelijk in tegenstelling tot ‘manuele’ magazijnen die veel ruimte nodig hebben zoals brede gangpaden voor magazijntrucks of pickkarren.

Verder zorgt een compacter magazijn dankzij automatisering voor lagere energiekosten (er is immers minder ruimte om te verlichten, te verwarmen of te ventileren). Bovendien zijn de meeste geautomatiseerde systemen uitgerust met functies voor energiebesparing, energieterugwinning en stop & start functies.

De invoering van intelligente geautomatiseerde magazijnsystemen opent de mogelijkheid om processen te implementeren die bijdragen aan een verdere energiebesparing. Men kan kiezen voor de meest kosteneffectieve momenten om bepaalde bewerkingen uit te voeren of prestaties aan te passen (bijvoorbeeld snelheid van apparatuur) op de verwachte stroom, zodat het energieverbruik wordt geminimaliseerd. Ten slotte betekent het uitvoeren van magazijntaken in een zo compact mogelijke ruimte een efficiëntere en duurzamere benutting van gebouwen.

Welke oplossingen heeft SAVOYE om u te helpen bij deze uitdaging?

 • Goods-To-Person X-PTS systeem: dit geautomatiseerde opslagsysteem benut de volledige hoogte van uw magazijn (tot 20 meter) en beperkt het transport- en pickgebied tot een absoluut minimum.
 • De MAGMATIC oplossing zorgt voor een geautomatiseerde opslag van pallets ongeachte de afmetingen van uw gebouw.
 • INTELIS conveyors, zijn ontworpen voor lichte lasten. Ze zijn 100% elektrisch en uitgerust met een stop & start systeem. 
 • the WaCS solution  voor de aansturing van de geautomatiseerde apparatuur (via een  interface met het WMS. Hiermee kunt u goederenstromen afstemmen op de gewenste output (bijvoorbeeld op basis van de tijden die het minst energie-intensief zijn). 

2/ Actiepunt: minder onnodig verbruik van grondstoffen

Verpakken hoort bij de logistiek. Vaak verguisd vanwege het vele gebruik van plastic wig- of vulmaterialen, maar het is niettemin essentieel voor de verzending en draagt in grote mate bij aan de klantervaring.
Verschillende onderzoeken tonen aan dat consumenten steeds meer letten op de milieuaspecten bij een bestelling. Om verpakkingen efficiënter en milieuvriendelijker te maken, moet er daarom actie worden ondernomen op deze punten:
 • Grootte (controle over het verzonden volume)
 • Hoeveelheid (nogmaals controle over het verzonden volume)
 • Robuustheid (om zowel het product te beschermen zonder het gebruik van wiggen en  het aantal retouren door beschadiging tijdens de verzending te verminderen)
 • Hergebruik (om een item terug te sturen of voor ander gebruik)

De combinatie van IT en verpakkingssystemen leidt tot een echte optimalisatie van een verpakkingsproces, terwijl er economisch en ecologisch voordeel behaald kan worden.

Welke oplossingen heeft SAVOYE om u te helpen bij deze uitdaging?
 • ODATiO: De pre-cubing functie (het meten van volume van een product) bepaalt de samenstelling en grootte van pakketten voordat ze worden gevormd. Door de hoeveelheid verpakkingen, de grootte of de hoogte ervan te optimaliseren en rekening te houden met aanwezige loze ruimte of de verpakkingsmogelijkheden van een product, levert het WMS aanzienlijke besparingen op in het gebruik van karton. Daarnaast dringen digitale pakbonnen en het afhandelen van processen zonder te printen het papierverbruik verder terug.
 • JIVARO verpakkingsmachines: passen de hoogte van de doos op de inhoud aan en beschermen de producten tijdens transport beter zonder wig- of vulmaterialen. De gemiddelde besparing op wigmaterialen wordt geschat op ongeveer 1550 pond papier per dag, wat gelijk staat aan 66 ton CO2 per jaar.
 • De PAC600 machines: deze doosvormers creëren zeer sterke verpakkingen, waarbij het fixeren gebeurd met behulp van krimpfolie. Door simpelweg een deksel toe te voegen in plaats van met flappen te werken, wordt het benodigde karton met 10% verminderd. 

3/ Actie op het gebied van transport en de uitstoot van broeikasgassen

Hoewel transport in grote mate bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging, blijft het een noodzakelijk onderdeel van de supply chain. In 2021 voorspelde de klimaattop in Glasgow zelfs een wereldwijde toename van de uitstoot van broeikasgassen met 25% tegen 2050…. Het is noodzakelijk om effectieve manieren te vinden om de ecologische voetafdruk van het transport te verkleinen, ondanks de onverminderde groei van de e-commerce en de problemen van de last-mile-logistiek. De eerste initiatieven richten zich op het "groener maken van wagenparken" met elektrische voertuigen, een hernieuwde aandacht voor transportvormen die minder broeikasgassen produceren (bv trein of scheepvaart) of zelfs de implementatie van specifieke regelgeving. Daarnaast kan het gebruik van Transport Management Systemen (TMS) op hun eigen niveau een bijdrage leveren.

De uitdaging is om het aantal vrachtwagenritten te beperken en de inzet ervan beter te rationaliseren. Dat kan in de eerste plaats door groeperen en poolen, maar ook door een betere vulgraad. Tegelijkertijd moet een betere planning ervoor zorgen dat "lege retourritten" zoveel mogelijk worden voorkomen.

Welke oplossingen heeft SAVOYE om u te helpen bij deze uitdaging?
 • ODATiO: het TMS zorgt voor een enorme optimalisatie van het transport:
  • Ten eerste draagt het groeperen van vrachten bij aan een optimale vulling van vrachtwagens (per oppervlak of  volume).
  • Ten tweede zorgt de ronde-optimalisatie ervoor dat het aantal afgelegde kilometers aanzienlijk vermindert. Dit scheelt zowel in  transportkosten, de uitstoot van broeikasgassen als in transporttijd.
  • Tenslotte maakt een TMS het mogelijk om de CO2- uitstoot te monitoren. Door de opgegeven waarde van de vervoerder (een wettelijke verplichting sinds 2015) te vergelijken met de waarde zoals geproduceerd door een berekening aanbevolen door het ADEME (het Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer), is het mogelijk om prestaties te volgen. Hierdoor kan men uiteindelijk ook kiezen voor de meest verantwoorde vervoerders.
Bovendien zal het WMS met de eerder vermelde pre-cubing functie het mogelijk maken om de hoeveelheid pakketten te verminderen en vrachtwagens beter en slimmer te vullen.
 
 •  JIVARO verpakkingsmachines: Deze serie verpakkingsmachines zorgt voor een lager verzendvolume. Voorbeeld: het gemiddelde vulniveau van een pakket in de e-commercesector wordt geschat op 43%. Met een JIVARO machine kan dit niveau worden opgeschroefd naar 78% door de loze ruimte in het pakket te verkleinen.
Door gemiddeld 20% minder pakketten te versturen, wordt de besparing geschat op 100 ton CO2 per jaar.

Voor meer informatie hierover, lees het onderzoek van MACS in samenwerking met SAVOYE:
Green logistics: Optimize your packages to reduce the environmental impact of your supply chain - Savoye

 
4/ Actiepunt: het bevorderen van het welzijn van de medewerkers

Het welzijn van de medewerkers is een van de hoekstenen van een MVO-beleid. De relatie tussen MVO en logistiek vraagt om actie op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het welzijn en de veiligheid van de medewerkers.

Substantiële verbeteringen kunnen worden aangebracht om tal van voordelen te behalen:
 • Minder ziekteverzuim veroorzaakt door fysieke aandoeningen (musculoskeletale aandoeningen): zorg voor geschikte werkplekken en arbeidsomstandigheden.
 • Meer loyaliteit en aantrekkelijker werk: betere arbeidsomstandigheden verminderen niet alleen het personeelsverloop, maar verbeteren ook het imago als werkgever.
 • Hogere productiviteit: geschikte tools verlichten het werk en dat komt ten goede van de output.

Gezien de omvang van bepaalde magazijnen is het wenselijk om het aantal bewegingen en het orderpickproces te optimaliseren. Naar schatting loopt een magazijnmedewerker dagelijkse gemiddeld meer dan 10km. WMS-software kan hierbij helpen door de juiste pickstrategieën en ophaalroutes voor te stellen.

Automatisering zal ook een belangrijke rol spelen, aangezien het aantal verplaatsingen zullen verminderen. Een Goods-To-Person-systeem brengt immers het product naar de operator toe. Dat is niet alleen productief, maar het reduceert in hoge mate de fysieke belasting.

Orderverzamelstations in combinatie met Goods-To-Person-oplossingen worden ontworpen in samenwerking met experts op het gebied van ergonomie. Ze stellen de mens centraal voor optimale prestaties en werkcomfort. Producten worden op heuphoogte en in een schuine hoek aangevoerd, waardoor onnodig bukken, tillen en neigen wordt voorkomen.

Om de orderpickers te ondersteunen bij hun werk en om het tillen en dragen zoveel mogelijk te minimaliseren kunnen robots of orderverzamelkasten een goed hulpmiddel zijn.

Tenslotte zijn er de afgelopen jaren vorderingen gemaakt met tal van softwareoplossingen, waardoor bepaalde tools praktischer zijn geworden.

Voor mensen met een visuele, auditieve of cognitieve beperking kan dit bijvoorbeeld zijn:
 • Afbeeldingen in plaats van tekst
 • Functies uitvoeren met een toetsenbord
 • Verbeterde contrasten en kleuren van een applicatie, beter hoorbare opdrachten en een duidelijkere lay-out van tekst en afbeeldingen

Deze ontwikkelingen verminderen de belasting van de ogen, waardoor mensen met visuele beperkingen een tool comfortabel kunnen gebruiken.

Welke oplossingen heeft SAVOYE om u te helpen bij deze uitdaging?
 • ODATiO: door bij de ontwikkeling van onze software al rekening te houden met de WCAG-normen (Web Content Accessibility Guidelines;  richtlijnen voor de toegankelijkheid van web content, gericht op mensen met een beperking), verbreden we de toegankelijkheid van onze oplossingen zoveel mogelijk.
 • X-PTS Werkstation: deze werkplek, in combinatie met een Goods-to-Person picksysteem, houdt rekening met de werkhouding tijdens het picken. De schuine aanvoer van bakken, de knoppen en schermen zijn allemaal ontworpen om de belasting van de bovenste ledematen en de biomechanische belasting te verminderen.
 • Tools voor orderpicken: deze slimme hulpmiddelen zijn uitgerust met LED technologie en maken het orderpicken eenvoudiger en efficiënter.
 • De FLEEXEE mobiele robot: deze autonoom bewegende robots transporteren producten of rekken door het magazijn, zodat uw medewerkers minder hoeven te lopen of te tillen.

MVO-beleid moet volledig worden gedragen door het management, waarbij alle afdelingen betrokken worden. Het is duidelijk dat vooral in de logistiek vele vorderingen kunnen worden gemaakt met moderne apparatuur en nieuwe werkwijzen.

Hoewel de logistiek al genoeg uitdagingen heeft, kunnen geavanceerde oplossingen veel bijdragen aan een kleinere ecologische voetafdruk en een gereduceerde fysieke belasting voor de medewerkers.
 
SAVOYE ontwikkelt en integreert complete geautomatiseerde intralogistieke systemen en softwareoplossingen voor de supply chain. Zie meer op www.savoye.com.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van alles wat reilt en zeilt binnen de supply chain wereld? Registreer dan nu GRATIS op de Value Chain nieuwsbrieven.

Registreer NU

Magazines

U wenst zich te abonneren op de Value Chain Management magazines (print en online) en wenst toegang tot alle gepubliceerde content op onze website? Abonneer NU!

Abonneer NU

Supply Chain Innovations

Hét jaarlijkse netwerkevent voor elke supply chain professional!

Lees meer
Cookies accepteren

Wij houden rekening met uw privacy

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.